01. april 2023:
Revir- og vildtplejeforanstaltninger - PLANTNINGER

Vi har den 2. marts rundsendt denne medlemsmail til alle medlemmer:
Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening:
Kære alle.
Så har vi taget hul på den første forårsmåned, og dermed trænger mange udendørs-arbejder sig på. Også for Elsegaarde Jagtforening.
Vi skal have foretaget nogle revirarbejder, først og fremmest vildtplantninger. Vi fik i efteråret tilsagn om levering af vildtplanter fra ordningen "Plant for vildtet", og vores gode jagtudlejer, Thomas, har givet os lov til at beplante arealet mellem andesøen på "Syd" og remisen nord herfor. Hvis vi bliver folk nok, skal vi også have foretaget nogle rydninger/nedskæringer af bevoksningen omkring andesøen.
Derfor inviterer vi hermed alle, der har tid og lyst, til nogle gode og hyggelige arbejdsdage 30/3 - 31/3 og 1/4  ´23.
Der mødes alle dagene ved jagthytten kl. 09.30, hvor der holdes "parole" - d.v.s. arbejdsopgaverne bliver fordelt.
Af hensyn til planlægningen af opgaverne beder vi om, at de, der vil og kan give en hjælpende hånd, tilmelder sig til Carsten Høgsholt - tlf./sms 30 34 77 63 eller e-mail:
hogsholt@outlook.dk  - helst senest lørdag den 25. marts (men meget gerne tidligere) med melding om hvilken/hvilke af dagene, man kan være med. På forhånd tak !
Medbring meget gerne en spade pr. deltager. Hvis muligt, så medbring også gerne motorsav og/eller høgenæb/grensaks. Sig venligst ved tilmeldingen, hvad du medbringer.
Medbring også egen madpakke - foreningen er vært ved øl/vand i fornødent omfang.

Vi håber på god opbakning til dette vigtige arbejde, der både, og især, vil være til gavn for vildtet (ikke kun det jagtbare) og til bedre oplevelser for os selv på jagterne.

Jægerhilsener
Bestyrelsen og Jagtudvalget

www.elsegaarde-jagtforening.dk