PREMIEREJAGT
Lørdag den 1. oktober, kl. 09.00

Premierejagten afvikles på samme vis som foreningsjagterne hidtil og i henhold til ”dessinerne” på parolen. Alt jagtbart vildt på nedlægges, undtagen gammelråen, der er FREDET i oktober måned.
Ud fra de observationer, der er gjort under bukkejagten og via vildtkameraet, ser der ud til at være en rimelig god bestand af diverse "småvildt" som fasaner, ænder, harer, bekkasiner - og måske en ræv eller to. Der vil naturligvis blive taget hensyn til dårligt gående, der kan blive posteret nogle ”gode steder”.

Vi indtager vores medbragte madpakker omkring bålstedet, hvis vejret er til det og hvis ikke, så indendøre i jagthytten.

Tilmelding tidligst lørdag den 17. september og senest søndag den 25. september til Kim V. Larsen (tlf./sms 20 90 96 47 - e-mail: kim.larsen@arriva.dk)