INVITATIONSJAGT
fredag den 04. november
kl. 09.30

Denne dag inviterer Christian Koudal, Georg Sand og Peter & Jørgen Brøgger på jagt på deres fælles revir ved Holme.
Datoen var oprindeligt fastsat til fredag den 28. oktober, men da de ændrede jagttider bla<ndt andet indebærer, at haren nu først er jagtbar den 1. november, har jagtværterne besluttet at flytte jagten til den 4. november. - Da det pgl. revir er et udpræget hare-revir vil det ikke give mening at invitere, hvis der ikke må skydes harer, siger jagtværterne.
Og ellers er "programmet" som oprindeligt fastsat således:
Der mødes udfor ejendommen Arielvej 26, Holme, 8400 Ebeltoft, hvor vi holder i rabatten i venstre side af vejen, og efter parolen dér går i stilhed til reviret, der ligger ganske tæt på. - Vi vil her blive inddelt i to hold, der driver hver sin del af reviret af. Bemærk mødetidspunktet !

Der vil hovedsageligt være tale om ”trampejagt” efter harer og fasaner og måske en agerhøne eller to, men der kan også forekomme råvildt, ræv, snepper og bekkasiner. – Selv om der hovedsageligt vil være tale om ”trampejagt”, vil der også være mulighed for, at dårligt gående kan blive sat på post forskellige ”strategiske steder”.

Når jagten er afsluttet, samles vi ved bålstedet i ”skoven”, hvor jagtværterne er vært ved en gang ”bålmad” tilberedt over bålstedet (pølser, suppe eller lignende, - er endnu ikke fastlagt ”i skrivende stund”).

Af hensyn til revirets ”bæreevne” er det nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 15, hvilket vil være efter ”først til mølle”-princippet. – At der er deltagerbegrænsning på, skal dog ikke holde dig tilbage fra at tilmelde dig. Erfaringsmæssigt når vi sjældent op på max.-deltagerantallet, så hold dig ikke tilbage.

Tilmelding til Kim V. Larsen tidligst onsdag den 19. oktober og senest onsdag den 26. oktober.