07. marts 2021
JAGTFORENINGERNES ÅRLIGE SALON-SKYDEKONKURRENCE

- under forhold af de til den tid gældende Corona-bestemmelser.
Nærmere i vinterprogrammet 2020-21, der udkommer primo december 2020