JAGTFORENINGERNES ÅRLIGE SALONSKYDNING
                              Søndag den 8. marts 2020, kl. 09.00

Den årlige, indendørs salonriffel-skydekonkurrence mellem de forskellige jagtforeninger. Skydningen foregår som vanligt på Marineforeningens skydebaner ved Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft. Alle skal skyde med de på banerne fremlagte rifler (Marineforeningens). Dette for at skabe ”lige vilkår for alle”. Ligesom de tre foregående år, vil ”præmieregnen” blive udvidet, så der også er præmie til bedste skytte fra hver forening, ligesom der skal være en form for præmier til alle børneskytter (f.eks. ”børnemedaljer” eller lign. fra Jægerforbundet).

Vi kan deltage med lige så mange 3-mands hold, som vi kan samle, herunder også børnehold (børn/børnebørn til medlemmer (max. 15 år) – og dermed potentielle nye medlemmer).

Derfor beder vi om, at de medlemmer, der gerne vil skyde for foreningen (herunder børn/børnebørn), melder sig til Jørgen Brøgger senest søndag den 23. februar 2020, - men meget gerne tidligere.

Foreningen betaler hoved-/foreningsgebyret for hovedskydningen, mens skytterne selv bedes betale det såkaldte ”holdgebyr” (250,- kr. pr. 3-mandshold, = 85.- kr. pr. skytte, - hvilket dækker skydningen, skiver & patroner m,.v. samt det store morgenbord ved arrangementets start. Øvrig forplejning i løbet af dagen er ligeledes for egen regning (øl/vand, pølser m.v.).