Familieudflugt til
”DET GRØNNE MUSEUM”
Søndag den 11. august, kl. 11.00

For to år siden havde vi planer om at arrangere en familietur til ”Det Grønne Museum” på Gl. Estrup, men opgav det, da sammenlægningen af de to tidligere ”Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum” i Hørsholm og ”Dansk Landbrugsmuseum” på Gl. Estrup endnu ikke var helt gennemført. Det skulle det være nu, hvorfor vi har besluttet at gennemføre arrangementet i år.

Som nævnt i overskriften er det en familietur, så tag gerne ægtefælle/ledsager, børn/børnebørn og andre med. Jo flere, vi bliver, jo bedre en dag får vi ud af det. Medbring selv madkurv og drikke- varer m.v.

Vi mødes ved hovedindgangen kl. 11.00, hvorefter vi ser udstillingerne ”på egen hånd”, inden vi kl. 12.30 samles ved ”madpakkehuset”, hvor vi i indtager den medbragte frokost i hinandens selskab. Udendørs, hvis vejret tillader og indendørs i Madpakkehuset, hvis vejret er mere til det.

Deltagelse koster den almindelige billetpris, d.v.s. 100,- kr. pr. voksen person. Børn under 18 år er gratis. – Hvis vi kan blive over 20 personer, er der mulighed for grupperabat, og billetprisen vil i såfald kun være 85,- kr. – Billetprisen dækker også adgang til nabo-muséet ”Dansk Herregårdsmuseum”.
”Det Grønne Museum” dækker jagt og skovbrug samt landbrug, herunder livet på landet og ”Madens Hus”. For os er det jo nok mest udstillingerne om jagt og skovbrug, der har interesse, men der også meget spændende at se på i den øvrige del af muséet. I øjeblikket er der en særudstilling om strand- og havjagten i Danmark, og den forventes at vare året ud.

Af hensyn til planlægning af besøget beder vi venligst om tilmelding, der gives til Jørgen Brøgger (tlf./sms 40 35 22 11 .- e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest lørdag den 3. august.

Der er ikke fastlagt noget sluttidspunkt for besøget. Det er op til den enkelte familie, hvor længe man vil blive der, og hvor meget, man vil ses.

Vi håber på rigtig god tilslutning til en hyggelig dag.