”MORTENSJAGT” – INVITATIONSJAGT
Fredag den 12. november kl. 09.30

Her 3 dage efter Mortensaften inviterer Christian Koudal, Georg Sand og Peter & Jørgen Brøgger på jagt på deres fælles revir ved Holme.

Der mødes udfor ejendommen Arielvej 26, Holme, 8400 Ebeltoft, hvor vi holder i rabatten i venstre side af vejen, og efter parolen dér går i stilhed til reviret, der ligger ganske tæt på. - Vi vil her blive inddelt i to hold, der driver hver sin del af reviret af. Bemærk mødetidspunktet !

Der vil hovedsageligt være tale om ”trampejagt” efter harer og fasaner (desværre er der jo ikke længere jagttid på agerhøns), men der kan også forekomme råvildt, ræv, snepper, duer og bekkasiner. – Selv om der hovedsageligt vil være tale om ”trampejagt”, vil der også være mulighed for, at dårligt gående kan blive sat på post forskellige ”strategiske steder”.

Når jagten er afsluttet, samles vi ved bålstedet i ”skoven”, hvor jagtværterne er vært ved en gang ”bålmad” tilberedt over bålstedet (pølser eller suppe eller lignende, - er endnu ikke fastlagt ”i skrivende stund”).

Af hensyn til revirets ”bæreevne” er det nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 15, hvilket vil være efter ”først til mølle”-princippet. – At der er deltagerbegrænsning på, skal dog ikke holde dig tilbage fra at tilmelde dig. Erfaringsmæssigt når vi sjældent op på max.-deltagerantallet, så hold dig ikke tilbage.

Tilmelding til Kim V. Larsen tidligst lørdag den 30. oktober og senest søndag den 7. november