FORENINGSJAGT,
Søndag den 13. november, kl. 09.00

Traditionel foreningsjagt på Colindseje. Parole efter morgenkaffen, indlagt ”anti-dehydreringspause” i laden på syd (for at sikre opretholdelse af væskebalancen hos både yngre og ældre), jagtfiskalens iagttagelse og evt. auktion over det (forhåbentlig) nedlagte vildt efter paraden.
Ligesom ved jagten den 22. oktober vil der ved denne jagt også være mulighed for deltagelse af to nyjægere. Tilmelding for nyjægere igen efter ”først til mølle”.

Tilmelding for medlemmer som altid til Kim V. Larsen (tlf./sms 20 90 96 47 - e-mail: kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 30.september og senest søndag den 6. november.