Vil du hjælpe din jagtforening med at tjene 10.000,- kr. ?

Vi har den 14. juli rundsendt en mail til alle foreningens medlememr med følgende tekst:

"Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening.

Kære alle.
Elsegaarde Jagtforening er af Syddjurs Kommune blevet godkendt til at foretage strandrensning på en strækning ved Boeslum og Dråby Strand, onsdag den 14. august. Strækningen er ca. 2,5 km. lang.
Det vil vi blive belønnet for med 10.000,- kr.
Bestyrelsen og jagtudvalget har selvsagt ikke været sene til at takke for dette fine tilbud, der kan gavne godt i foreningens kasse.
Men til det formål skal vi jo bruge mandskab, og vi håber meget, at der er mange medlemmer, der vil give en sådan hjælpende hånd til vores lille forening. – Tag meget gerne familie og/eller venner med. Jo flere, vi er, jo hurtigere bliver vi færdige, - og jo hurtigere, vi er færdige, jo højere er ”timelønnen” jo.
Der skal mødes kl. 17.00 ved det blå flag på Boeslum Strand. Her vil naturvejleder Anita Søholm tage imod os og give os nærmere instrukser. Anita medbringer efter sigende alt nødvendigt grej, så det behøver man ikke at tænke på. Dog ved vi p.t. ikke, om dette også indbefatter ”opsamler-tænger”, så man ikke behøver at bukke sig for at samle affald op. Det forsøger vi naturligvis at afklare inden dagen, men hvis man selv har en sådan tang, kan man jo godt gardere sig ved at tage den med. Det vil måske også være en god idé at medbringe egne arbejdshandsker.

Vi beder alle om selv at medbringe madpakke. Så aftaler vi ”ved parolen” et bestemt sted at mødes et bestemt klokkeslæt, hvor vi så i hyggeligt fællesskab kan indtage madpakkerne, hvortil foreningen vil være vært ved en øl/vand, - ligesom vi vil være vært ved  tilsvarende, når vi er færdige.

Af hensyn til planlægningen af indsatsen vil vi gerne bede om tilmelding. Denne bedes givet til Jørgen Brøgger senest lørdag den 10. august, enten ved besvarelse af denne mail, eller på tlf./sms på 40 35 22 11, - med angivelse af hvor mange personer, man kommer (vi skulle jo nødigt have for lidt øl/vand med).

Vi håber, at rigtig mange af foreningens medlemmer vil bakke op om dette initiativ, som sagt gerne også med familie og/eller venner, - så vi på én gang kan få en hyggelig aften ud af det i hinandens selskab, kombineret med en god indsats i naturens tjeneste, - og en særdeles indtægtsgivende aktivitet for foreningen.

Der er ganske vist et stykke tid til endnu, men vi håber, at vi ved at være tidligt ude, kan være så heldige, at mange vil reservere dagen allerede nu og meget gerne også tilmelde sig allerede nu. Så er det gjort !

Bedste jægerhilsener, - og på forhåbentligt gensyn den 14. august kl. 17.00
Bestyrelsen og jagtudvalget

www.elsegaarde-jagtforening.dk"