FORENINGSJAGT,
Søndag den 14. november, kl. 09.00

Traditionel foreningsjagt på Colindseje. Parole efter morgenkaffen, indlagt ”anti-dehydreringspause” i laden på sys (for at sikre opretholdelse af væskebalancen hos både yngre og ældre), jagtfiskalens iagttagelse og auktion over det (forhåbentlig) nedlagte vildt efter paraden.
Tilmelding som altid til Kim V. Larsen (tlf./sms 20 90 96 47 - e-mail: kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 30. oktober og senest søndag den 7. november.