15. april 2023:
FAMILIE-FISKETUR

Vi har i dag tilskrevet vores medlemmer således :

Kære alle.
Foreningens forårs-/sommerprogram er desværre blevet lidt forsinket på grund af de forskellige gøremål i forbindelse med arrangementet i anledning af foreningens 90-års fødselsdag. Men det kommer snart.

For at give et rimeligt varsel iler vi derfor med her at oplyse/bekræfte, at vi afholder

Familie-fisketur, Put&Take, lørdag den 15. april, kl. 10.00-13.00 ved
Djurs Fiskepark, Kanalvej 90, Fannerup, 8560 Kolind.

Her har vi fået en fin aftale, hvor vi kan fiske disse 3 timer for 100,- kr. pr. fiskestang (normalpris 140,- kr.).
Tag gerne hele familien (og evt. (jagt-) venner med. Deltagere, "der blot er med" (ikke fisker) er gratis. Anlægget har en god fiskebestand, og er særligt velegnet til børn/børnebørn (bl.a. særlig børnesø), men kan også byde på gode oplevelser for voksne, såvel mere "inkarnerede" lystfiskere som "hyggefiskere".
Der vil være mindre præmier til de, der fanger h.h.v. den første, den største og de fleste fisk (over målet, selvsagt).

Der er mulighed for at købe agn i form af powerbait m.m på stedet, ligesom der kan lejes fiskestang, hvis man ikke selv har en.
Læs selv mere på Djurs Fiskepark's hjemmeside:
https://djurs-fiskepark.dk/

Kl. 13.00 samles vi ved det dejlige opholdsområde med borde og bænke, hvor vi holder "parade" og præmieuddeling og derefter i fællesskab hygger os med vores medbragte madkurve.

Tilmelding med oplysning om antal deltagere/fiskestænger til Jørgen Brøgger senest tirsdag den 11. april, - men meget gerne tidligere. - Enten ved besvarelse af denne mail eller pr. tlf./sms på 40 35 22 11