Indkaldelse til årlig, ordinær
GENERALFORSAMLING
Lørdag den 17. april 2021, kl. 10.30
omkring bålstedet ved jagthytten på foreningsreviret

Den oprindeligt planlagte generalforsamling i januar måtte som bekendt aflyses p.g.a. den daværende Corona-situation i landet. Med de seneste lempelser i reglerne for udendørs foreningsaktiviteter er det nu muligt at gennemføre generalforsamlingen som  et u dendørs arrangement,  når  blot vi  følger  de øvrige bestemmelser, hvilket vi naturligvis vil gøre. Der  er rigeligt med håndsprit, og  vi  sørger  for forskriftsmæs- sig  afstand   mellem  deltagerne.  Om  man vil  bære mund- bind  eller  ej, er op til  den enkelte, men det er ikke noget krav, da der jo er tale om et friluftsarrangement

Generalforsamlingen har følgende

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
   
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 1. Indkomne forslag.
  Evt. forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat, skal fremsendes skriftligt til for- rmanden, (Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft / e-mail      jb@joergen-broegger.dk), således, at det er fremme senest lørdag den 3. april 2021.

   
 2. Fastsættelse af kontingent for 2022.
 1. Valg til bestyrelsen :
  På valg er Ole Bisp og Tommy Lorentsen (ingen af dem ønsker genvalg)
 1. Valg af suppleanter :
  På valg som 1. suppleant er Georg Sand for en 2-årig periode (villig til genvalg).   Pladsen som 2. suppleant er vakant, da Finn Holm af personlige årsager har ønsket sig fritaget for hvervet. Der skal derfor vælges en ny 2. suppleant for resten af Finns periode, d.v.s. frem til generalforsamlingen 2022.

   
 2. Valg af revisor og revisor-suppleant :
  På valg som revisor er Christian Koudal med Bjørn Wikkelsøe Jensen som suppleant (villige til genvalg)

   
 3. Valg til Jagtudvalget :
  På valg for en 2-årig periode er Knud Arne Hansen (villig til genvalg).
  Da jagtudvalget ved sidste års generalforsamling blev gjort selvsupplerende, er der ikke andre valg til udvalget.

   
 4. Eventuelt.
  Vi opfordrer alle til at medbringer krage- og skadeben, da KRAGEPOKALEN skal uddeles til den, der i årets løb har nedlagt flest krager og skader, samt ROVVILDTPOKALEN til den, der har nedlagt flest ræve og/eller mårhunde og vaskebjørne på de af foreningen arrangerede jagter i det forløbne år. Ligeledes skal vi have uddelt FLUGTSKYDNINGSPOKALEN til det medlem, der skød det højeste antal lerduer ved den årlige ”sekskant-skydning”. Og endelig skal vi evt. have uddelt ”ÅRETS BJØRN” til årets største ”bjørnejæger” og ”ÅRETS LYS” til et medlem, der har udvist en særlig fin, jægermæssig adfærd.

  Øl & vand kan købes til de sædvanlige favorable priser på jagterne. Efter generalforsamlingen er der mulighed for at købe en god grillpølse med tilbehør. – Dette bliver selvsagt med behørig ”individuel corona-servering” – altså ikke noget med ”grill-selv”
  Principielt kan ethvert medlem altid møde op til en generalforsamling uden nogen form for tilmelding; det gælder naturligvis også her. Men da vi er i en særlig situation, vil vi være taknemmelige, hvis de, der ved, at de vil deltage, vil give os et praj herom (til Jørgen Brøgger), så vi har en indikation af hvor mange stole, vi skal stille an og hvordan, samt hvor mange pølser m.v. vi bør købe ind. – Tag evt. gerne selv en jagt- eller klapstol med, evt. også en paraply, hvis det skønnes hensigtsmæssigt (det kan jo være, at netop det kan forhindre regn).