17. september 2021:
Intern flugtskydningsaften
kl. 16.00-18.00

Vi har lejet Rosenholm Jagtforenings flugtskydningsbane i Falkær til afvikling af vores årlige interne flugtskydningsaften, som vi tidligere har holdt på flugtskydningsbanen i Gravlev, der jo nu desværre er lukket. Derfor er vi meget glade for, at vi har kunnet leje banen i Falkær denne aften.
Vi har lejet banen fra kl. 16.00-18.00, - og vi beder om, at alle, der har mulighed for at være der fra starten, kommer det, så vi kan udnytte tiden bedst muligt.
Foreningen betaler banelejen, mens duer/patroner og evt. forplejning vil være for egen regning. Patroner SKAL købes på banen. Kiosken vil være åben, så der kan købes drikkevarer og en god grillpølse.
Tilmelding er ikke nødvebndig, man kan blot møde op, - men hvis man med sikkerhed ved, at man vil deltage, vil vi da godt have et praj herom, såp vi kan danne os forhåndsindtryk af omfanget.

Fotos  fra flugtskydningsbanen i Falkær
(vores egne skytter i aktion ved 6-kantskydningen 2020)