FOREDRAG OM
REGULERING AF INVASIVE ROV-PATTEDYR
Mandag den 18. oktober kl. 19.00
I ”Jagtens Hus”, Kalø

Vort gode medlem Morten Egtved Andersen er, som mange ved, registreret reguleringsjæger under Danmarks Jægerforbund. Morten, der selv har mange mårhunde (og ræve) ”på samvittigheden”, har tilbudt at holde denne informationsaften om reguleringsjagt på mårhund, vaskebjørn og mink, - med hovedvægten på mårhund. Morten selv blev i 2020 den reguleringsjæger, der nedlagde flest mårhunde i hele landet. I alt 72  blev det til.

Foredraget holdes som anført på Jægerforbundets domicil ”Jagtens Hus” og er åbent for alle interesserede. Der er fri entré, og Danmarks Jægerforbund byder endvidere på kaffe og kage.

Det er uhyre vigtigt for den oprindelige danske fauna, at disse invasive rovdyr bekæmpes mest og hårdest muligt. Det lykkedes ikke at udslette de første mårhundebestande, inden de voksede sig ude af kontrol. Der gøres mange steder en stor indsats for at bekæmpe dem, men skal bestanden holdes i ave, er det bydende nødvendigt, at denne indsats fortsættes og intensiveres. Alene her på Djursland blev der i 2020 nedlagt ikke færre end 1.008 mårhunde. Det siger noget om bestandens størrelse.  Vort andet gode medlem, Jesper Schmit, der også er inkarneret mårhundejæger, fortalte sidste år, at han havde obduceret en nedlagt mårhund, og i maven på den havde han fundet ….. ikke mindre end 30 – tredive ! – fasankyllinger ! Det fortæller lidt om den prædation dette uønskede rovdyr udøver.

Hvis der ikke fra starten sættes hårdere ind mod vaskebjørnen, end der blev mod mårhunden, vil situationen blive endnu mere kritisk for dansk fauna, idet vaskebjørnen også kan både svømme og klatre i træer

Udover, at vildminken også er et stor prædator overfor vores hjemmehørende arter, er det seneste års erfaringer om coronasmitte blandt mink også et yderligere bevis på nødvendigheden af en hård og intensiv bekæmpelse.

Af hensyn til arrangementets tilrettelægning samt traktementet med kaffe og kage er det nødvendigt med tilmelding, der bedes foretaget til Jørgen Brøgger senest onsdag den 13. oktober med angivelse af navn, antal deltagere og mobilnummer.