GENERALFORSAMLING
Mandag den 20. januar 2020, kl. 18.00
i Fælleshuset på Skudehavnen i Ebeltoft

Traditionen tro indledes der (kl. 18.00) med spisning af
GULE ÆRTER MED TILBEHØR

til en pris af 150,- kr. pr. kuvert, - excl. drikkevarer selvsagt (dog incl. den afsluttende kaffe). Øl, vand og brændevin sælges for 10,- kr. pr. stk./genstand.

Bindende tilmelding til spisningen bedes foretaget til Jørgen Brøgger, tlf. 8636 2538 / 4035 2211 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest søndag den 12. januar, - men meget gerne tidligere.

Medlemmer, der ikke vil deltage i spisningen, men kun i selve generalforsamlingen, kan naturligvis møde op uden forhåndstilmelding.

Selve generalforsamlingen – der påregnes at starte kl. ca. 19.00 – har følgende

DAGSORDEN :

 1. Valg af dirigent.
   
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
   
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
   
 4. Indkomne forslag.
  Evt. forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat, skal fremsendes skriftligt til formanden, (Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft / e-mail:jb@joergen-broegger.dk), således, at det er fremme senest mandag den 6.. januar 2020.

   
 5. Fastsættelse af kontingent for 2020.
   
 6. Valg til bestyrelsen :
  På valg er Kim V. Larsen, Morten Sell og Jørgen Brøgger (villige til genvalg).

   
 7. Valg af suppleanter :
  Begge suppleantposter er vakante. – Der skal vælges en suppleant for en 1-årig periode i stedet for 1. suppleant Morten Sell, der er indtrådt i bestyrelsen for resten af Jørgen Madsens periode og en suppleant for en 2-årig periode i stedet for Preben Kristensender der er fratrådt som 2. suppleant.

   
 8. Valg af revisor og revisor-suppleant :
  På valg som revisor er Sven Arne Vallentin med Finn Adamsen som suppleant.(villige til genvalg).

   
 9. Valg til Jagtudvalget :
  På valg for en 2-årig periode er Kim V. Larsen og Klaus Boll (villige til genvalg). Derudover skal vælges 2 ekstra medlemmer til jagtudvalget i stedet for h.h.v. Preben Kristensen og Jørgen Madsen, der er udtrådt af jagtudvalget. Desuden skal vælge en suppleant til jagtudvalget i stedet for Klaus Boll, der er indtrådt efter Karl Aage Kannegaard.

   
 10. Eventuelt.

Vi opfordrer alle til at medbringe krage- og skadeben, da KRAGEPOKALEN skal uddeles til den, der i årets løb har nedlagt flest krager og skader, samt rævepokalen, der nu er omdøbt til ROVDYRPOKALEN til den, der har nedlagt flest ræve og/eller mårhunde og vaskebjørne på de af foreningen arrangerede jagter i det forløbne år. Ligeledes skal vi have uddelt FLUGTSKYDNINGSPOKALEN til det medlem, der skød det højeste antal lerduer ved den årlige ”sekskant-skydning”. Og endelig skal vi evt. have uddelt ”ÅRETS BJØRN” til årets største ”bjørnejæger” og ”ÅRETS LYS” til et medlem, der har udvist en særlig fin, jægermæssig adfærd.

Der skulle således være lagt op til, at vi kan vedligeholde foreningens gode generalforsamlings-traditioner på bedste vis, - og vi håber derfor også på rigtig god deltagelse, så vi både kan få en god og saglig generalforsamling og – ikke mindst – en hyggelig aften, som vi plejer.