20. februar 2021
"ÅRETS JAGTFROKOST"

i Skudehavnens fælleshus
- under forbehold af de til den tid gældende Corono-restriktioner.
Nærmere ui vinterprogrammet2020-21, der udkommer primio december 2020