21. januar 2023:
Bevægelsesjagt Djursland
Igen i år er Ryomgård Jagtforening initiativtager til den store "Bevægelsesjagt Djursland", der har til formål at skabe overblik iover bestanden af klov bærende vildt på hele Djursland.
Her er selve invitationen fra Ryomgård Jagtforening:

Hej jagtforeninger på Djursland

Hermed indbydes I og jeres medlemmer til "Bevægelsesjagt på Djursland" lørdag 21 januar 2023.

Jagtsæsonen er lige startet og vi står og tripper for at komme afsted. Der skal findes plads i kalenderen  og med "Bevægelsesjagt på Djursland" får I en god mulighed for at kombinere jagten, fællesskabet og øget viden. Det drejer sig om jagt på det klovbærende vildt på Djursland og hvordan det trives.

Se invitationen (herunder) og deltag i "Bevægelsesjagt på Djursland" 21 januar 2023. Jagten er om formiddagen og over middag er der spisning, foredrag og lotteri på Mejlgaard Slotskro. (Tilmelding og betaling påkrævet).

Vi håber I vil dele denne invitation med jeres medlemmer og glæder os til at se jer og høre jeres jagthistorier.

Knæk og bræk.

Vh Ryomgård & Omegns Jagtforening

Att. Ole Severinsen

Invitation til bevægelsesjagt på Djursland lørdag 21 januar 2023.

Kære jagtejer/-lejer

  • Deltag i formiddagens bevægelsesjagt og hjælp med fornuftig forvaltning af vores klovbærende vildt.
  • Deltag i eftermiddagens spisning, spændende foredrag og vind store præmier.

Bevægelsesjagten afholdes for 4.de år af Ryomgård & Omegns Jagtforening. I januar 2022 deltog 176 jægere på knap 4000 ha. og vi vil meget gerne være flere. Hovedformålet er at få et indtryk af bestandene af rå-, då- og krondyr og evt. en regulering af bestandene. Dette opnås ved at alle jager på eget revir mellem kl. 10:00 – 12:00. Med flest mulige jagtarealer ”i gang” er chancen for at få vildtet i bevægelse større. Dette giver bedre muligheder for dels at få et bedre indtryk af bestanden af klovbærende vildt (rå-, då- og krondyr), dels chancer for at få noget for.  (Den enkelte afgør naturligvis hvad der afskydes i hans revir).

Program lørdag 21 januar 2023:

Kl. 10:00 – 12:00 Alle jager på egne revirer. (Tilmelding ønskes pga. vildtoptælling).

Kl. 13:00 – ca. 15:30 Vi mødes på Mejlgaard Slotskro til fællesspisning, hyggesnak og foredrag om vildtet på Djursland. Desuden lodtrækningspræmier om bukkejagter, jagtgrej, lerdueskydning m.m. (Tilmelding og betaling påkrævet).

Ryomgård & Omegns Jagtforening har, med sin centrale placering på Djursland, et stort ønske om fornuftig forvaltning af vores klovbærende vildt og ønsker med dette arrangement at yde sit bidrag.

Vi håber I vil slutte op om initiativet og glæder os til at se jer. - Og ikke mindst til at høre historierne fra dagens jagt. Vel mødt.

Jagtlig hilsen

Ole Severinsen, på vegne af Ryomgård & Omegns Jagtforening

Deltagelse i jagten anbefales af Danmarks Jægerforbund, Hjortevildt Djursland og Jægerrådene i Nord- og Syddjurs kommuner.

Alt det praktiske:

  • Formålet med bevægelsesjagten er observation og optælling, og evt. regulering af klovbærende vildt. Men ikke mindst de gode, fælles jagtoplevelser. Sammen kan vi få et godt indtryk af vildtbestanden; både i antal og sundhedstilstand. Observationerne mailes efter jagten til ole.severinsen@sol.dk og videreformidles til alle jagtdeltagere. Endvidere gives de til Hjortevildt Djursland til hjælp med det årlige bestandsestimat.
  • Deltagelse i jagten kl 10 – 12 er gratis: Alle, der har jagt på Djursland, kan  tilmelde sig pr. mail til ole.severinsen@sol.dk Efter jagten bedes I maile (til samme mail) hvad der er set og evt. skudt af klovbærende vildt. Alle observationer samles og I får en mail retur m. oversigt over hvad der er set og skudt i hele området.
  • Eftermiddagens arrangement kl. 13:00 – 15:30 er med et varmt måltid, kaffe, spændende foredrag og lodtrækning. Blandt præmierne er bukkejagt på Løvenholm Gods, en skydebanedag på Midtdjurs Flugtskydningscenter, en sponsorgave fra Djurs Jagt Center i Auning, lidt rødvin etc.
Deltagelse i eftermiddagens bespisning, foredrag og lodtrækning koster 222,- kr. Det foregår på Mejlgaard Slotskro, Mejlgårdvej 7, 8585 Glesborg. Tilmelding gældende efter mail (til ole.severinsen@sol.dk) og indbetaling af 250,- kr. på Mobile Pay 21 78 98 38. Tilmelding er efter ”først til mølle”-princippet senest 5/1 2023.