FORENINGSJAGT
Lørdag den 22. oktober, kl. 09.00

Vi parkerer som altid på den store P-plads ved maskinhuset og begiver os derefter til fods til jagthytten, hvor vi traditionen tro indleder dagen med morgenkaffe i hyggeligt selskab og "forventningens glæde". Medbring selv kaffen; foreningen er vært ved rundstykkerne.
Alt jagtbart må nedlægges med undtagelse af gammelråen, som vi freder i oktober måned.

Som ved alle foreningsjagterne vil der blive holdt en ”midtvejspause” med mulighed for at væde ganen. Når vi er ved at have indtaget madpakkerne i jagthytten vil jagtfiskalen berette om, hvilke observationer, han/hun har gjort sig i løbet af dagen.

Der vil på denne jagt være mulighed for deltagelse af to nyjægere, tilsvarende vores initiativ hermed sidste år. Tilmelding for nyjægere vil være efter ”først til mølle”-princippet.

Tilmelding til Kim V. Larsen (tlf./sms 20 90 96 47 - e-mail: kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 8. oktober og senest søndag den 18. oktober.