GENERALFORSAMLING
Mandag den 23. januar 2023, kl. 18.00
i Fælleshuset på Skudehavnen i Ebeltoft

Hermed indkaldes til årlig, ordinær generalforsamling i overensstemmelse med de bedste traditioner, hvor vi indleder med hyggelig fællesspisning af de traditionelle.

GULE ÆRTER MED TILBEHØR

til en uændret pris af 150,- kr. pr. kuvert,  -  excl. drikkevarer selvsagt  (dog incl. den afsluttende kaffe).  Øl,

vand og brændevin sælges for 10,- kr. pr. stk./genstand.

Bindende tilmelding til  spisningen  bedes  foretaget til  Jørgen  Brøgger,  tlf.  8636 2538 / 4035 2211  eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest søndag den 15. januar 2023, - men meget gerne tidligere.

Medlemmer, der ikke vil deltage i spisningen, men kun i selve generalforsamlingen, kan naturligvis møde op uden forhåndstilmelding.

Selve generalforsamlingen – der påregnes at starte kl. ca. 19.00 – har følgende

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
  Evt. forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat, skal fremsendes skriftligt til    formanden, (Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft / e-mail:  jb@joergen-broegger.dk), således, at det er fremme senest søndag den 8. januar 2023.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2024.
 6. Valg til bestyrelsen:
  På valg er Knud A. Hansen og Georg Sand (villige til genvalg)
 7. Valg af suppleanter :
  På valg som 1. suppleant er Jón Á. Hjaltason (villig til genvalg)
 8. Valg af revisor og revisor-suppleant :
  På valg som revisor er Sven Arne Vallentin med Finn Adamsen som suppleant (villige til genvalg).
 9. Eventuelt.

Vi opfordrer alle til at medbringe krage- og skadeben, da KRAGEPOKALEN skal uddeles til den, der i årets løb har nedlagt flest krager og skader, samt ROVVILDTPOKALEN til den, der har nedlagt flest ræve og/eller mårhunde og vaskebjørne på de af foreningen arrangerede jagter i det forløbne år. Ligeledes skal vi have uddelt FLUGTSKYDNINGSPOKALEN til det medlem, der skød det højeste antal lerduer ved den årlige ”sekskant-skydning”. Og endelig skal vi evt. have uddelt ”ÅRETS BJØRN” til årets største ”bjørnejæger” og ”ÅRETS LYS” til et medlem, der har udvist en særlig fin, jæger- mæssig adfærd.

Vi håber på stort fremmøde, så vi dels kan få en god og saglig generalforsamling, dels en hyggelig aften i gode jagtvenners selskab.

Generalforsamlingsberetningen vil bringe minder om foreningens jagter og mange andre gode arrangementer