EFTERÅRS-/VINTER-RIFFELJAGT

Også i år vil der være mulighed for at deltage i en efterårs-/vinter-riffelpulje på foreningsreviret, Colindseje, med mulighed for kronvildt, dåvildt, råvildt, ræv, mårhund og gæs. Derfor inviteres hermed til

PLANLÆGNINGSMØDE HERFOR
Mandag den 24. august kl. 19.00
i jagthytten på foreningsreviret ”Colindseje”

Som tidligere vil det også i år være sådan, at alt nedlagt vildt tilfalder skytten. Hundyr og kalve af kronvildt og dåvildt (og evt. sikavildt) samt rå og lam er gratis. For hjorte større end spidshjorte skal betales en ”trofæafgift” på 1.000,- kr.. Øvrige vilkår vil blive oplyst og drøftet på planlægningsmødet, hvor der også foretages holdinddeling. Ligesom i bukkepuljen vil vi tilrettelægge det sådan, at alle hold starter med 2-dages intervaller, indtil alle har haft chancen. Derefter gås der over til hele uger. - Deltagelse i riffelpuljen vil igen i år koste 500,- kr.