AFSLUTNINGSJAGT
Søndag den 26. januar 2020

Sidste jagt i denne sæson. - Der mødes kl. 09.00 på P-pladsen ved jagthytten, hvor dagens jagtleder for sidste gang i denne sæson orienterer om jagtens forløb, efter at vi har indtager den medbragte kaffe til de rundstykker, som foreningen er vært ved.

Som de andre gange vil der blive taget hensyn til dårligt gående, - ligesom vi også denne gang, og for sidste gang i denne sæson, indtager vore medbragte madpakker i jagthytten.

Tilmelding til Kim V. Larsen tidligst lørdag den 11. januar og senest søndag den 19. januar 2020 (tlf./e-mail som ovenfor nævnt).