FORENINGSJAGT
Lørdag den 26. oktober, kl. 09.00

Jagtudvalget orienterer ved parolen om, hvordan dagen gribes an. Forhåbentlig vil de foranstaltninger, jagtudvalget har foretaget, resultere i mulighed for at få lidt mere vildt for. Det forventes, at dagens jagtleder her nok "lukker op" for afskydning af råvildt. I såfald dog begrænset til rå, smaldyr og lam og med begrænsninger på antal, både ialt og for den enkelte jægersmand.

Som ved alle foreningsjagterne vil der blive holdt en ”midtvejspause” med mulighed for at væde ganen. Når vi er ved at have indtaget madpakkerne i jagthytten vil jagtfiskalen berette om, hvilke observationer, han/hun har gjort sig i løbet af dagen.