FORENINGS- OG INVITATIONSJAGT
i Slusesåten m.m. på Øer
Søndag 27. november, kl. 09.30

Vi forsøger med en lille hyggelig hverdags-formiddagsjagt af godt et par timers varighed. Vi starter med Slusesåten på Øer, hvorefter vort gode medlem, Kaj Birk Jensen, inviterer os med ud på et lille revir, han har ikke så langt fra Slusesåten.

Vi mødes på P-pladsen mellem Færgehavnen og Slusesåten (syd for såten). Bemærk mødetidspunktet !

Slusesåten plejer at være ret så vildtrig på snepper, fasaner og harer; formentlig også en ræv eller to. Ligeledes er der flere gange observeret råvildt (sidste år blev der også på ”julejagten” nedlagt et fint rålam og set yderligere to stk. råvildt), ligesom terrænet ligefrem ”indbyder” til at huse mårhund.
Kaj Birk Jensens revir er noget ”skrub”, hvor der skulle være muligheder for de mest almindeligt forekommende vildtarter.

Af hensyn til ”bæreevnen” på Kajs revir er det nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 10 deltagere, efter ”først til mølle”-princippet.

Ret beset kan vi godt være flere end 10 i Slusesåtenm, så hvis der er medlemmer, der har mod på  kun at deltage her, er de velkomne. Dette bedes oplyst ved tilmeldingen, der som altid foretages til

Kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 17. november og senest søndag den 5. december.

Vi slutter dagen af med en lille ”anti-dehydrerings-seance” på Kajs revir, hvor foreningen er vært ved den pågældende ”antidehydrerings-væske”.