REVIR- OG VILDTPLEJEFORANSTALTNINGER
”Arbejdsdag” lørdag den 29. april - vil du give en hånd med ?

Der er allerede gennemført et større revir- og vildtplejeprojekt, da nogle af foreningens gode medlemmer i uge 13 beplantede hele arealet mellem andesøen på ”Syd” og den nord herfor beliggende remise, - til forhåbentlig fremtidig gavn for vildtet med ly og fødemuligheder til især de jordrugende fugle (og på længere sigt nok også øgede jagtoplevelser for os selv). Dette område vil løbende blive passet/renholdt hen over sommeren.

Men derudover skal der foretages en del andre foranstaltninger med etablering af andereder og beskæring af bevoksning ved begge andesøer samt grene, der er i vejen for de, der kommer til at sidde i hochsitsene/stigerne under bukkejagten, samt oprydning og beskæring m.m. ved bålpladsen ved jagthytten

Vi mødes ved jagthytten kl. 09.30, hvor der ”holdes parole” og dagens opgaver fordeles (der vil naturligvis være en paroledram). – Medbring selv madpakke, så er foreningen vært ved en øl/vand hertil, når dagens opgaver er løst

Hvis DU vil give en hånd med, så det hele ikke kun skal hvile på medlemmerne af jagtudvalget, er du meget velkommen !  Giv i såfald venligst Klaus Boll en melding herom: Tlf./sms: 40 20 47 30 – e-mail: klaus@boll-net.dk – Oplys samtidig, hvad du evt. kan medbringe af værktøj (motorsav, buskrydder, grensav, høgenæb, grensaks, økse o.s.v.).