AFSLUTNINGSJAGT
Søndag den 31. januar 2021

Sidste jagt i denne sæson. - Der mødes kl. 09.00 på P-pladsen ved jagthytten, hvor vi håber, at situationen er blevet så meget normaliseret, at vi kan indtage vores medbragte morgenkaffe med tilbehør indendørs i jagthytten. Er det ikke tilfældet, indtager vi den igen i det fri med overholdelse af alle gældende restriktioner. Det samme gælder selvsagt indtagelsen af vores frokostpakker.

Som de andre gange vil der blive taget hensyn til dårligt gående. Tilmelding til Kim V. Larsen tidligst lørdag den 16. januar og senest søndag den 24. januar 2021 (tlf./e-mail som ovenfor nævnt).