FOREDRAG OM
REGULERING AF INVASIVE ROVDYR
Torsdag den 4. marts 2021 kl. 19.00
I ”Jagtens Hus”, Kalø

Vort gode medlem Morten Egtved Andersen er, som mange ved, registreret reguleringsjæger unde Danmarks Jægerforbund. Morten, der selv har mange mårhunde (og ræve) ”på samvittigheden”, har tilbudt at holde denne informationsaften om reguleringsjagt på mårhund, vaskebjørn og mink, - med hovedvægten på mårhund. Foredraget holdes som anført på Jægerforbundets domicil ”Jagtens Hus” og er åbent for alle interesserede. Der er fri entré. Stadig under  forbehold af den til den tid gældende corona-situation.

Det er uhyre vigtigt for den oprindelige danske  fauna, at disse invasive rovdyr bekæmpes mest og hårdest muligt. Det lykkedes ikke at udslette de første mårhundebestande, inden de voksede sig ude af kontrol. Der gøres mange steder en stor indsats for at bekæmpe dem, men skal bestanden holdes i ave, er det bydende nødvendigt, at denne indsats fortsættes og intensiveres. Alene her på Djursland var der i 2020 nedlagt 835 mårhunde pr. 1. oktober. Og det tal er vokset siden. Det siger noget om bestandens størrelse.  Vort andet gode medlem, Jesper Schmit, der også er inkarneret mårhundejæger, fortalte sidste år, at han havde obduceret en nedlagt mårhund, og i maven på den havde han fundet ….. ikke mindre end 30 – tredive ! – fasankyllinger ! Det fortæller lidt om den prædation dette uønskede rovdyr udøver.

Hvis der ikke fra starten sættes hårdere ind mod vaskebjørnen, end der blev mod mårhunden, vil situationen blive endnu mere kritisk for dansk fauna, idet vaskebjørnen også kan både svømme og klatre i træer

Udover, at vildminken også er et stor prædator overfor vores hjemmehørende arter, er den seneste tids erfaringer om coronasmitte blandt mink også et yderligere bevis på nødvendigheden af en hård og intensiv bekæmpelse.

Af hensyn til arrangementets tilrettelægning beder vi om tilmelding, der bedes foretaget til Jørgen Brøgger senest onsdag den 14. februar 2021 med angivelse af navn, antal deltagere og mail-adresse eller mobilnummer. – Skulle det vise sig nødvendigt at aflyse/udsætte arrangementet, vil der således tilgå alle tilmeldte besked herom via mail eller sms.