22. august 2020, kl. 10.00
Årets 6-kantskydning;
Rosenholm Jagtforenings flugtskydningsbane i Falkær

Det er i år Rosenholm Jagtforening, der skal stå som arrangøær af 6-kantskydningen mellem Boeslum, Feldballe Mols-Rønde, Rosenholm, Tirstrup-Hyllested og Elsegaarde Jagtforeninger.
Se indkaldelsen/referatet fra planlægningsmødet
her.