06. marts 2022:
Jagtforeningernes indendørs salonskydning

Den årlige, indendørs salonriffel-skydekonkurrence mellem de forskellige jagtforeninger er naturligvis også under forbehold af situationen til den tid. Det er i år vores tur til at stå for arrangementet.
Skydningen foregår som vanligt på Marineforeningens skydebaner ved Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft. Alle skal skyde med de på banerne fremlagte rifler (Marineforeningens). Dette for at skabe ”lige vilkår for alle”.
Vi kan deltage med lige så mange 3-mands hold, som vi kan samle, herunder også børnehold (børn/børnebørn til medlemmer (max. 15 år) – og dermed potentielle nye medlemmer).
I holdkonkurrencen for voksne skydes om den udsatte vandrepokal, der kommer i det vindende holds varetægt frem til næste års skydning Derudover er der præmie til hver skytte på de 2 bedst placerede hold, og til de 3 bedste individuelle skytter samt en præmie til den skytte, der ligger sidst i feltet. Der er en præmie til den bedste skytte fra hver forening, der deltager.
I børnekonkurrencen dystes der også om en udsat vandrepokal, ligesom der er præmie til alle børneskytter.

Derfor beder vi om, at de medlemmer, der gerne vil skyde for foreningen (herunder børn/børnebørn), melder sig til Jørgen Brøgger senest onsdag den 23. februar 2022, - men meget gerne tidligere. Det vil glæde os meget, om vi kunne repræsentere et eller flere børnehold (og dermed få dem gjort interesserede i at blive jægere). Så ”kom nu ud af busken” forældre og bedsteforældre !
Foreningen betaler hoved-/foreningsgebyret for hovedskydningen, mens skytterne selv bedes betale det såkaldte ”holdgebyr” (250,- kr. pr. 3-mandshold, = 85.- kr. pr. skytte, - hvilket dækker skydningen, skiver & patroner m,.v. samt det store morgenbord ved arrangementets start. Øvrig forplejning i løbet af dagen er ligeledes for egen regning (øl/vand, pølser m.v.
).