FAMILIE-FISKETUR
Lørdag den 9. april kl. 10.00 – 13.00
til  Moesholm ”Put- & Take”
Thorsagervej 32 D, 8550 Ryomgård

Vi gentager succes’en fra de seneste år, - dog med håb om bedre fangst. Alle, der deltog både sidste og forrige år, syntes, at det var nogle dejlig dag i nogle smukke omgivelser. Fiskene var der også; vi så dem springe højt ud af vandet flere gange, men småt med bidelyst. Derfor rykker vi i år endnu tidligere frem på ”sæsonen” i håb om, at det koldere vand vil fremme bidelysten. Altså (Igen) et hyggeligt familie-arrangement, der er velegnet til deltagelse af hele familien, såvel børn som hyggeligt familie-arrangement, der er velegnet til deltagelse af hele familien, såvel børn som voksne, ”hyggefiskere” som mere inkarnerede, ”rigtige” lystfiskere. Der er gode muligheder for alle.

Moesholm har givet os det samme favorable tilbud som sidste og forrige år, der for de 3 timer lyder på 100,- kr. ”pr. fiskestang” (normalpris 130,- kr.). Og så er al fangst indenfor disse 3 timer den pgl. lystfiskers, - altså ikke noget med at betale for de fangede fisk. Evt. ikke-fiskende deltagere er således ”gratister”.

Evt. yderligere fiske efter de 3 timer vil være til Moesholms gældende prisen.
”Den officielle del” slutter kl. 13.00 med ”parade” og præmieuddeling. Der vil være små præmier til de 3, der fanger h.h.v. den første, den største og de fleste fisk. Dette vil ske ved Moesholms nyindrettede ”fællesrum”, som vi har lejet, så vi i fællesskab kan hygge os med hinanden dér og nyde indholdet af vores medbragte madkurve, - efterfulgt af præmieuddelingen m.v.

De mest oplagte fiskemetoder vil nok være spinfiskeri med spinner, blink, wobler eller tilsvarende. Med de mange aborrer og andre småfisk, der er registreret i søerne, vil det nok være knapt så hensigtsmæssigt at fiske med flåd og orm eller rejer. Småfiskene ”nipper” bare til dem og tømmer krogene. Og i øvrigt er det jo heller ikke dem, vi går efter at fange.

.Se meget mere om Moesholm, området, faciliteterne, søerne, fangstmuligheder o.s.v. på
www.Moesholm.dk