BUKKEJAGTEN 2021

Vi har besluttet ikke at afholde noget bukkepuljemøde i år. Dels er der erfaringsmæssigt flere og flere, der melder afbud til mødet men med besked om, at de gerne vil være med i puljen, dels er der efterhånden også mindre og mindre at snakke om, da reglerne jo ligger fast fra år til år.  
I stedet gør vi ligesom sidste år, da Coronaen jo umuliggjorde afholdelsen af bukkepuljemødet, sådan, at de, der gerne vil være med i puljen skal melde det til Jørgen Brøgger (e-mail: jb@joergen-broegger.dk , tlf./sms 40 35 22 11 senest mandag den 3. maj. Derefter rundsender vi mail til alle i puljen med oplysning om holdinddelinger og tildelte ugenumre samt øvrige oplysninger. Det fungerede jo udmærket sidste år, så det er vi sikre på, at det også kommer til i år.  

Ved tilmeldingen bedes man oplyse, om der er nogle bestemte, man gerne vil være på hold sammen med.

Prisen for, deltagelse i bukkepuljen er igen i år 500,- kr., der skal være betalt senest den 1. maj.
Nedlagt buk tilfalder skytten, der herefter udtræder af puljen.

Alle stiger på ”nord” og ”syd” må benyttes under bukkejagten, idet hertil skal oplyses, at det tidligere ”tårn 6” (ved ”ruinen”), der blev lagt ned sidste år nu er erstattet af en stige samt at der inden bukkejagtens start bliver opstillet en ny stige i kanten af skoven, hvor jagthytten ligger, på marksiden selvsagt, i enden ned mod landevejen. Endelig er det planlagt at flytte stige 5 (på ”bagsiden” af læhegnet) længere ned ad bakken, lidt længere ned end stige 3 ved andesøen på ”Nord”.

Alle hold starter med 2-dages intervaller, indtil alle har haft chancen. Derefter gås der over til hele uger.

Som tidligere meddelt vil der i år også være mulighed for at drive bukkejagt i Slusesåten på Øer.

Der vil i bukkepuljen også være mulighed for at regulere mårhund både på Colindseje og i Slusesåten. På Colindseje er etableret baitplads med vildtkamera og natbelysning i nærheden af stige 9 (i retning mod Rosenholm Å). Vildtkameraet har vist flere forekomster af mårhund (se hjemmesiden under ”Aktuelt”), der er her ”i skrivende stund” nedlagt en fra stige 9, mens der er set to andre, som der ikke er skudt til.

Reglerne for deltagelse i puljen er de samme som sidste år, herunder at der på ”Syd” kun må nedlægges seksendere, - jvfr. aftalen med vores nabojægere til begge sider. Hvis der er medlemmer, der gerne vil have reglerne fra sidste år tilsendt, inden de tager beslutning om evt. deltagelse i puljen, er dette selvfølgelig muligt. Kontakt i såfald Jørgen Brøgger.

Vi henstiller kraftigt, at alle, der vil deltage i bukkepuljen deltager i foreningens riffelindskydning den 11. maj, - jvfr. nedenstående, hvor der skal vises gyldigt jagttegn og riffeltilladelse. Deltager man ikke i riffelindskydningen, men vil være med i puljen, skal man sende kopi af jagttegn og riffeltilladelse via mail til Jørgen Brøgger senest den 12. maj.