BUKKEPULJE 2021

Hold nr.:

Navn:

Tlf. nr.:

Mobil nr.:

e-mail:

 

 

 

 

1

Klaus Boll
Knud Rask Nielsen
Tor R. Kristensen
Jón Á. Hjaltasom
Henrik Boes Brølling
Jimmy Carstensen

4

          

 

 

 

 

2

Christian Koudal
Georg Sand (riffel & bue)
Bendt Hejerholt
Henrik Bøving Møller
Kasper Fogh Mehl
Henrik Nordmand Anesen

 

 

 

 3

Morten Sell
Per Bisgaard
Christian Dahrup Flohr (bue)
Ole Bisp
Jørgen Brøgger

     


Andre nyttige telefonnumre:

Thomas Jørgensen, ejer Colindseje : 86 99 72 61 7 20 65 55 55

Schweisshundefører Lars Haugaard, Tved : 22 11 27 54 / 52 87 57 97

Schweisshundefører Henrik Nykjær, Bjødstrup : 20432034 / 20889205

Schweisshundefører Michael Simonsen, Mørke : 40 18 63 66 / 21 60 03 32

Schweisshundefører Alan Hansen, Nimtofte : 24 94 47 50

Schweisshundefører Carl Emil Poulsen, Auning : 28 10 12 87

Schweisshundefører Frits Hansen, Ørum Djurs : 86 38 63 68 / 21 27 80 41


Generelle bestemmelser:
Når et hold har ”tur”, råder holdet over både ”nord” og ”syd” + ”Slusesåten” på Øer. Der må jages fra alle stiger – DOG må der (af sikkerhedsmæssige årsager) IKKE sidde nogen i stige 6 (syd, Colindseje), hvis der også sidder nogen i stige 7, og/eller 8 ! – eller omvendt.  Derfor skal alle altid melde til de øvrige på holdet, hvornår man agter sig ud på reviret og hvilken stige, man vil sidde i – Dette er obligatorisk (gøres nok nemmest via sms).  Der må IKKE pürsches rundt på reviret ! – Der må kun jagtes fra de opstillede stiger.
Dog må buejægere pürsche i skoven omkring jagthytten og i Slusesåten på Øer.

På ”Syd” må der iflg. aftale med vores naboer til alle sider kun skydes 6-endere (gælder kun bukkejagten – ikke efterårsjagterne). Til gengæld er der i år ingen antalsbegrænsning på hvor mange bukke, der må skydes. På ”Nord” må der skydes alle størrelser bukke, og her er der heller ikke antalsbegrænsning på.

Hele dyret (kød og opsats) tilfalder den heldige bukkejæger.  Når man har nedlagt en buk, træder man ud af ordningen.
Er man så uheldig at anskyde en buk, SKAL der rekvireres registreret schweisshund. – Dette gælder også ved evt. ”forbiskud”, også selv om man mener (”er sikker på”), at man har skudt forbi.

Er man så uheldig at anskyde en buk, SKAL der rekvireres registreret schweisshund. – Dette gælder også ved evt. ”forbiskud”, også selv om man mener (”er sikker på”), at man har skudt forbi.

Der vedhæftes nyt  kort med stige-numre og -placeringer.

HUSK, at det udleverede legitimationsskilt (forsynet med navn og medlemsnummer) altid skal ligge i bilens forrude, når du er på reviret.

Nedlagt vildt meldes til Jørgen Brøgger. Hvis man er så heldig at nedlægge en buk, bedes man sende et billede af den (gerne med sig selv på også)  til Jørgen Brøgger, også gerne ledsaget af en kort fortælling om oplevelsen.

Deltagelse koster som bekendt 500,- kr. De, der ikke allerede har betalt, bedes overføre pengene til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afd.:  Reg. nr.: 9360 – kt.nr. 0010 758920  - eller via Mobile-Pay: 795094 senest tirsdag den 11. maj. Har du ikke mulighed for at overføre via netbank eller Mobile-Pay, kan du betale kontant efter nærmere aftale med formand Jørgen Brøgger. Uanset hvilken indbetalingsform, du anvender, så HUSK at oplyse indbetaler-navn og -adresse OG at mærke indbetalingen ”Bukke-jagt”.

De, der ikke tidligere har fremvist gyldigt jagttegn og riffeltilladelse, bedes sende kopi til Jørgen Brøgger som scan/billede via e-mail: jb@joergen-broegger.dk eller mms: 40 35 22 11)

Vær opmærksom på, at der på reviret er opsat et vildtkamera, - dette er altså ikke ”noget uvedkommende”, og skal derfor blot ”sidde i fred”.
Der anmodes venligst om, at man ikke nærmer sig andehullerne (både nord og syd), da der er udsat andereder og konstateret æg/ællinger.  Derfor skal der være fred omkring disse.

 

Som anført i det udsendte forårs-/sommerprogram er der i bukkepuljen også mulighed for at regulere mårhund i h.t. gældende regler (ikke voksne enkeltindivider, da de kan have hvalp, men gerne par, der anses som hvalpefrie, hvis de kommer sammen). Også hvis der nedlægges mårhund, bedes dette meddelt til Jørgen Brøgger, - igen gerne ledsaget af et foto.

Jagtdage:
16. maj: Hold 1
17. maj: Hold 2
18. maj: Hold 3
19. maj: Hold 1
20. maj: Hold 2
21. maj: Hold 3
22. maj: Ingen – ro på reviret
23. maj: Ingen – ro på reviret

Uge 21: Hold 1

Uge 22: Hold 2

Uge 23: Hold 3

Uge 24: Hold 1

Uge 25: Hold 2
Uge 26: Hold 3

05. juli + 06. juli: Hold 1
07. juli + 08. juli: Hold 2
09. juli + 10. juli: Hold 3
12. juli -15. juli: Frit efter ”først mølle”. Besked til Jørgen Brøgger senest kl. 18.00 aftenen inden man vil        
                             derud

Alle uger går fra mandag morgen til søndag aften.

Knæk og Bræk til alle !