Bukkepulje 2022

De medlemmer, der gerne vil være med i bukkepuljen 2022 skal melde det til Jørgen Brøgger (e-mail: jb@joergen-broegger.dk , tlf./sms 40 35 22 11 senest mandag den 2. maj. Derefter rundsender vi mail til alle i puljen med oplysning om holdinddelinger og tildelte ugenumre samt øvrige oplysninger.
Reglerne for deltage i Bukkepuljen vil være som de tidligere år, - således:

Generelle bestemmelser:
Når et hold har ”tur”, råder holdet over både ”nord” og ”syd” + ”Slusesåten” på Øer. Der må jages fra alle stiger – DOG må der (af sikkerhedsmæssige årsager) IKKE sidde nogen i stige 6 (syd, Colindseje), hvis der også sidder nogen i stige 7, og/eller 8 ! – eller omvendt.  Derfor skal alle altid melde til de øvrige på holdet, hvornår man agter sig ud på reviret og hvilken stige, man vil sidde i – Dette er obligatorisk (gøres nok nemmest via sms).  Der må IKKE pürsches rundt på reviret ! – Der må kun jagtes fra de opstillede stiger.
Dog må buejægere pürsche i skoven omkring jagthytten og i Slusesåten på Øer.

På ”Syd” må der iflg. aftale med vores naboer til alle sider kun skydes 6-endere (gælder kun bukkejagten – ikke efterårsjagterne). Til gengæld er der heller ikke i år ingen antalsbegrænsning på hvor mange bukke, der må skydes. På ”Nord” må der skydes alle størrelser bukke, og her er der heller ikke antalsbegrænsning på.

Hele dyret (kød og opsats) tilfalder den heldige bukkejæger.  Når man har nedlagt en buk, træder man ud af ordningen.
Er man så uheldig at anskyde en buk, SKAL der rekvireres registreret schweisshund. – Dette gælder også ved evt. ”forbiskud”, også selv om man mener (”er sikker på”), at man har skudt forbi.

HUSK, at det udleverede legitimationsskilt (forsynet med navn og medlemsnummer) altid skal ligge i bilens forrude, når du er på reviret.

Nedlagt vildt meldes til Jørgen Brøgger. Hvis man er så heldig at nedlægge en buk, bedes man sende et billede af den (gerne med sig selv på også)  til Jørgen Brøgger, også gerne ledsaget af en kort fortælling om oplevelsen.

Deltagelse koster som bekendt 500,- kr. De, der ikke allerede har betalt, bedes overføre pengene til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afd.:  Reg. nr.: 9360 – kt.nr. 0010 758920  - eller via Mobile-Pay: 795094 senest tirsdag den 11. maj. Har du ikke mulighed for at overføre via netbank eller Mobile-Pay, kan du betale kontant efter nærmere aftale med kasserer Kim V. Larsen. Uanset hvilken indbetalingsform, du anvender, så HUSK at oplyse indbetaler-navn og -adresse OG at mærke indbetalingen ”Bukke-jagt”.

De, der ikke tidligere har fremvist gyldigt jagttegn og riffeltilladelse, bedes sende kopi til Jørgen Brøgger som scan/billede via e-mail: jb@joergen-broegger.dk eller mms: 40 35 22 11)

Vær opmærksom på, at der på reviret er opsat et vildtkamera, - dette er altså ikke ”noget uvedkommende”, og skal derfor blot ”sidde i fred”.
Der anmodes venligst om, at man ikke nærmer sig andehullerne (både nord og syd), da der er udsat andereder og konstateret æg/ællinger.  Derfor skal der være fred omkring disse.

Som anført i det udsendte forårs-/sommerprogram er der i bukkepuljen også mulighed for at regulere mårhund i h.t. gældende regler (ikke voksne enkeltindivider, da de kan have hvalpe, men gerne par, der anses som hvalpefrie, hvis de kommer sammen). Også hvis der nedlægges mårhund, bedes dette meddelt til Jørgen Brøgger, - igen gerne ledsaget af et foto.