Bukkepulje 2022

BUKKEPULJE 2022

 

Hold nr.:

Navn:

Tlf. nr.:

Mobil nr.:

e-mail:

 

 

 

1

Tor R. Kristensen
Klaus Boll
Carsten Høgsholt
Per Q. Ovesen
Ulrik Pedersen
Mikkel  Kristiansen

 


 

 

 

 

2

Paw Baltzersen
Thomas Gjedsted Kristensen
Ole Bjerregaard
Jón À. Hjaltason
Erik Fyhn Smidt
Nicolai Svendsen
Morten Sell

 

 

 3

Henrik Broes Brølling
Kasper Fogh Mehl
Per Bisgaard
Henrik Anesen
Mikkel Brøgger
Jørgen Brøgger

 

 

 

 


Generelle bestemmelser:
Når et hold har ”tur”, råder holdet over både ”nord” og ”syd” + ”Slusesåten” på Øer. Der må jages fra alle stiger – DOG må der (af sikkerhedsmæssige årsager) IKKE sidde nogen i stige 6 (syd, Colindseje), hvis der også sidder nogen i stige 7, og/eller 8 ! – eller omvendt.  Derfor skal alle altid melde til de øvrige på holdet, hvornår man agter sig ud på reviret og hvilken stige, man vil sidde i – Dette er obligatorisk (gøres nok nemmest via sms).  Der må IKKE pürsches rundt på reviret ! – Der må kun jagtes fra de opstillede stiger.
På ”nord” må der dog skydes fra jorden på vej til og fra stigen, hvis der er kuglefang (hvilket der jo vil være meget af vejen i det kuperede terræn)
Dog må buejægere pürsche i skoven omkring jagthytten og i Slusesåten på Øer.

Der er i år ingen naboaftale med vores jagtnaboer på ”syd” om, at der kun må skydes 6-endere. Altså må der på både nord og syd (og i Slusesåten) skydes alle bukke. Og at nedlægge en spids- elle gaffelbuk kan jo også være lige så stor en jagtoplevelse som at skyde en 6-ender. Så ”Knæk og Bræk” !

Vi har en aftale med kommunen om, at der ikke går får og heste i Slusesåten i perioden 10. maj til 15. juni, - efter 15. juni er der formentlig alligevel ”ikke noget at komme efter”.

Hele dyret (kød og opsats) tilfalder den heldige bukkejæger.  Når man har nedlagt en buk, træder man ud af ordningen.
Er man så uheldig at anskyde en buk, SKAL der rekvireres registreret schweisshund. – Dette gælder også ved evt. ”forbiskud”, også selv om man mener (”er sikker på”), at man har skudt forbi.

Der vedhæftes kort med stige-numre og -placeringer.

HUSK, at det udleverede legitimationsskilt (forsynet med navn og medlemsnummer) altid skal ligge i bilens forrude, når du er på reviret.

Nedlagt vildt meldes til Jørgen Brøgger. Hvis man er så heldig at nedlægge en buk, bedes man sende et billede af den (gerne med sig selv på også) til Jørgen Brøgger, også gerne ledsaget af en kort fortælling om oplevelsen.

Deltagelse koster som bekendt 500,- kr. De, der ikke allerede har betalt, bedes overføre pengene til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afd.:  Reg. nr.: 9360 – kt.nr. 0010 758920  - eller via Mobile-Pay: 795094 senest mandag den 9. maj. Har du ikke mulighed for at overføre via netbank eller Mobile-Pay, kan du betale kontant efter nærmere aftale med kasserer Kim V. Larsen (20 9096 47). Uanset hvilken indbetalingsform, du anvender, så HUSK at oplyse indbetaler-navn og -adresse OG at mærke indbetalingen ”Bukke-jagt”.

De, der ikke tidligere har fremvist gyldigt jagttegn og riffeltilladelse, bedes sende kopi til Jørgen Brøgger som scan/billede via e-mail: jb@joergen-broegger.dk eller mms: 40 35 22 11)

Vær opmærksom på, at der på reviret (”Syd”) er opsat et vildtkamera, - dette er altså ikke ”noget uvedkommende”, og skal derfor blot ”sidde i fred”.
Der anmodes venligst om, at man ikke nærmer sig andehullerne (både nord og syd), da der er udsat andereder og konstateret æg/ællinger.  Derfor skal der være fred omkring disse.

 

Som anført i det udsendte forårs-/sommerprogram er der i bukkepuljen også mulighed for at regulere mårhund i h.t. gældende regler (ikke voksne enkeltindivider, da de kan have hvalpe, men gerne par, der anses som hvalpefrie, hvis de kommer sammen). Også hvis der nedlægges mårhund, bedes dette meddelt til Jørgen Brøgger, - igen gerne ledsaget af et foto. Se også nyhedsbrev fra Miljøstyrelsens mårhundekontor.

 

Jagtdage:
16. maj: Hold 1
17. maj: Hold 2
18. maj: Hold 3
19. maj: Hold 1
20. maj: Hold 2
21. maj: Hold 3
22. maj: Ingen – ro på reviret
Uge 21: Hold 1

Uge 22: Hold 2

Uge 23: Hold 3

Uge 24: Hold 1
Uge 25: Hold 2
Uge 26: Hold 3
Uge 27: Hold 1

11., 12. & 13. juli Hold 2
14. og 15. juli Hold 3

Alle uger går fra mandag morgen til søndag aften.

Knæk og Bræk til alle !