BUKKEPULJEMØDE
22. april kl. 19.00 i jagthytten på foreningsreviret

Ved mødet vil der som sædvanlig være en nærmere orientering om og drøftelse af, hvilke vilkår og principper i øvrigt der skal være gældende for årets bukkejagt.

Nedlagte bukke tilfalder skytten, der derefter udtræder af puljen.

Hertil skal oplyses, at bestyrelsen og jagtudvalget har bestemt, AT prisen for, deltagelse i bukkepuljen igen i år er 500,- kr., der skal være betalt senest den 1. maj, AT der max. må nedlægges 4 bukke i alt, fordelt med 2 på ”nord” og 2 på ”syd”. Desuden har jagtudvalget og bestyrelsen besluttet, AT alle stiger på ”nord” og ”syd” må benyttes under bukkejagten samt AT alle hold starter med 2-dages intervaller, indtil alle har haft chancen. Derefter gås der over til hele uger.

Der vil i bukkepuljen også være mulighed for at regulere mårhund. Der bliver opsat et vildtkamera på sydstykket, og hvis det viser, at der færdes mårhund, vil der blive etableret en foderplads for at tiltrække dem.

Jagtudvalget henstiller kraftigt !!! at alle, der vil deltage i bukkepuljen deltager i foreningens riffelindskydning den 7. maj, - jvfr. nedenstående.

 
DER GØRES UDTRYKKELIGT OPMÆRKSOM PÅ, at det er meget vigtigt, at man deltager i mødet, hvis man vil være med i ordningen. – Der vil IKKE være mulighed for at komme med i ordningen efter den 10. april !

Hvis man af en eller anden grund er alvorligt forhindret i at deltage i mødet, men alligevel gerne vil være med i puljen skal man underrette Karl Aage Kannegaard (tlf./sms 22 70 70 98) eller Jørgen Brøgger herom inden mødets afholdelse (tlf./sms 40 35 22 11) Man skal være klar over, at man i såfald er pligtig til at overholde de regler, bestyrelsen/jagtudvalget og de øvrige puljemedlemmer er blevet enige om ved planlægningsmødet.

Alle, der vil være med i puljen, skal til mødet medbringe gyldigt jagttegn og riffeltilladelse. Det skal endvidere bemærkes, at det er et krav for at deltage i ”Bukkepuljen”, at ens riffel er korrekt indskudt, jvfr. ovenstående opfordring fra jagtudvalget til at deltage i foreningens riffelindskydning den 7. maj. Er man forhindret heri, skal man efterfølgende oplyse, hvor ens riffel er korrekt indskudt andetsteds.. Er man forhindret i at deltage i mødet, skal gyldigt jagttegn og riffeltilladelse efterfølgende dokumenteres overfor Jørgen Brøgger.