Flugtskydningskonkurrencer i august 2022
"Djurslandspokalen" og "årets 6-kantskydning"

20. og 21. august 2022:
Flugtskydningskonkuren- cer om h.h.v. "Djurs- landspokalen" og "Årets 6-kantskydning".

Mail tilsendt de af foreningens medlemmer, vi ved, er flugtskydningsinteresserede.
Men alle foreningens medlemmer er selvsagt velkomne til at deltage, - der kan jo være mange andre, de er flugtskydningsinteresserede uden at bestyrelsen og jagtudvalget ved det :

"Til "udvalgte" medlemmer af Elsegaarde Jagtforening, - d.v.s. de medlemmer, vi ved, er flugtskydnings-interesserede, - og nogle som vi tror, måske er det.

Kære alle.
Der står to flugtskydningskonkurrencer ”for døren” h.h.v. den 20. og den 21. august, - og Elsegaarde Jagtforening skal deltage i dem begge. - Derfor denne mail til Jer.

 • Lørdag den 20. august af vikles konkurrencen om Djurslandspokalen på flugtskydningsbanen i Feldballe.
  Se vedhæftede invitation og regelsæt.
  Som det fremgår, kan vi deltage med lige så mange hold, som vi kan stille, - med 4 skytter på hvert hold.
  I februar måned modtog vi et forvarsel om skydningen med anmodning af tilkendegivelse af, om vi agtede at deltage (dette af hensyn til myndigheds ind- beretning af skydedage i løbet af 2022). Fra bestyrelsens side sagde vi, at hvis vi kunne få 3 positive forhåndstilsagn/tilmeldinger, turde vi godt tilmelde et hold (så skulle vi nok også finde frem til den fjerde skytte inden "selve dagen".

  Bestyrelsen besluttede også, at i tilfælde af deltagelse ville foreningen betale deltagergebyret for hvert af de hold, vi kunne stille, - mens patronforbrug, evt. deltagelse i individuel konkurrence og evt. forplejning i løbet af dagen ville være for egen regning. Dette meldte vi ud til "de flugtskydende" medlemmer, - og vi fik  3 positive tilbagemeldinger (Søren Lund, Per Skov og Ole H. Andreasen, - tak for det ! - vi håber, at I stadig "holder ved").

  Bestyrelsen besluttede også, at i tilfælde af deltagelse ville foreningen betale deltagergebyret for hvert af de hold, vi kunne stille, - mens patronforbrug, evt. deltagelse i individuel konkurrence og evt. forplejning i løbet af dagen ville være for egen regning. Dette meldte vi ud til "de flugtskydende" medlemmer, - og vi fik  3 positive tilbagemeldinger (Søren Lund, Per Skov og Ole H. Andreasen, - tak for det ! - vi håber, at I stadig "holder ved").
  Nu nærmer vi os så dagen, lørdag den 20. august på flugtskydningsba- nen i Feldballe.  Vi vil derfor gerne høre hvem af Jer, der modtager den- ne mail/invitation, der vil være med til at skyde for Elsegaarde Jagtforening ? - Det vil glæde os rigtig meget, hvis vi kan stille med 2 - eller måske 3 eller flere ? - hold.

  Foreningen betaler som nævnt deltagergebyret for hvert af de hold, vi kan mønstre, mens patronforbrug, evt. deltagelse i individuel konkurrence og evt. forplejning i løbet af dagen er for egen regning.

  TILMELDING, h.h.v. evt. afbud, venligst ved besvarelse af denne mail senest søndag den 7. august (men meget gerne tidligere), - vi (foreningen) sørger herefter for samlet tilmelding af alle hold. Oplys venligst ved tilmeldingen, om du også ønsker at skyde individuel konkurrence.
 • Søndag den 21. august afholdes årets 6-kantskydning på skeetbanen i Agri. Her skal vi stille med eet hold á 5 skytter. 6-kantskydningen er som bekendt den årlige konkurrence mellem Boeslum, Elsegaarde, Feldballe, Mols-Rønde, Rosenholm og Tirstrup-Hyllested Jagtforeninger.
  Her dystes der i ”opvarmning”, individuelt bedste skytte og holdkonkurrence. I holdkonkur- rencen er det de 3 bedste resultater, der tæller,  men alle 5 på hol- det får naturligvis præmie, hvis holdet placerer sig indenfor de præmiegivende placeringer.

  Opvarmningskonkurrencen vil være 5 doublét’er fra flise 4. - Hovedskydningen (holdkonkurrencen) er en alm. 25-duers skeetskydning.

   Der er trukket lod om skyderækkefølgen, der er :
   1) Elsegaarde – 2) Mols-Rønde – 3) Rosenholm – 4) Boeslum – 5) Tirstrup-   
       Hyllested –6) Feldballe.

  Foreningen betaler indskuddet og 2 kasser patroner pr. skytte. Sidstnævnte fordi der SKAL skydes med de patroner, der sælges på banen, og disse er ret kostbare. Der er tale om specielt miljøvenlige patroner som følge af krav fra politiet/myndighederne.
  Eventuelt yderligere patronforbrug samt forplejning i løbet af dagen er for egen regning.

Når vi har modtaget Jeres tilbagemeldinger (tilsagn eller frasagn) vil vore to ”flugtskydningsmedlemmer”, Jón Á. Hjaltason og Morten E. Andersen, arrangere en 2-3 træningsskydninger på banen i Agri og holdsammensætningerne vil herefter ske på grundlag af de opnåede resultater for hver enkelt skytte ved disse træningsskydninger.

Meld som nævnt venligst tilbage, om du er interesseret i at deltage (gerne snarest muligt). Alle, der siger ja, vil herefter få tilsendt nærmere oplysninger om de træningsskydninger, som Jón og Morten får arrangeret.

Bedste jægerhilsener
Elsegaarde Jagtforening
p.b.v.
Jørgen
www.elsegaarde-jagtforening.dk