DUETRÆK
Søndag den 16. januar 2022, kl. 08.00

Da der ”i skrivende stund” (nov./dec. 2021) er observeret mange duer på reviret, forsøger vi os denne dag med en gang morgen-duetræk. Vi håber, at duebestanden til den tid er yderligere suppleret med mange nordiske duer (ringduer/skovduer), der er trukket herned.
Der mødes kl. 08.000 på P-pladsen ved maskinhuset, hvor der holdes parole, og deltagerne bliver fordelt til individuelle placeringer i hegn og remiser m.v. i.h.t. de i forvejen af jagtudvalget udpegede steder, og i henhold bestemmelserne om apporterende hund m.v..

Man skal selv medbringe evt. ”skjul” (sløringsnet eller lign.) og evt. forplejning under jagten. Foreningen råder over et antal lokkeduer, der stilles til fri, individuel anvendelse. Har du selv lokkeduer, er du naturligvis også velkommen til at tage dem med.

Ved parolen aftales fælles slut-tidspunkt. – Tilmelding som sædvanlig til Kim V. Larsen