Duetræk
Lørdag den 16. januar 2021, kl. 07.30

Der er mange duer på foreningsreviret "lige nu" (december 2020) og vi håber, at de til den 16. januar forhåbentlig er suppleret med flere nordiske duer. Vi forsøger derfor igen med et morgen-duetræk. Der mødes kl. 07.30 ved "Den Gule Gård". Max. 10 deltagere, der vil blive placeret individuelt på "Nord" i remiser og læhegn m.v..
Der indledes med parole, hvor placeringerne fordeles med hensyntagen til reglerne om apporterende hund. Der aftales fælles slut-tidspunkt. Man skal selv medbringe skjul (sløringsnet eller lign.). Foreningen råder over et antal lokkeduer til fri afbenyttelse/fordeling. Har du selv lokkeduer, er du naturligvis velkommen til at medbringe dem.
Tilmelding til Kim V. Larsen senest søndag den 10. januar 2021, - tlf./sms 20 90 06 47 - mail: kim.larsen@arriva.dk