EFTERÅRS-/VINTER-RIFFELPULJE 2021-22

Hold

Navn

Telefon

Mobil

e-mail

1

Kasper Fogh Mehl
Jón Á. Hjaltason
Henrik Boes Brølling
Henrik Anesen
Nicolai Svendsen
Morten Waldstrøm

 

 

 

 

2

 

Klaus Boll
Jimmy Carstensen
Jens Peter Andersen
Kenny Andersen
K.A. Hansen
Kim V. Larsen

 

 

 

3

Per Bisgaard
Kim Lykke Jensen
Jacob Munkholm Jensen
Michael Schack Larsen
Carsten Høgsholt
Jørgen Brøgger

 

 

 

Andre nyttige telefonnumre:

Thomas Jørgensen, ejer Colindseje : 86 99 72 61 7 20 65 55 55

Schweisshundefører Lars Haugaard, Tved : 22 11 27 54 / 52 87 57 97

Schweisshundefører Henrik Nykjær, Bjødstrup : 20432034 / 20889205

Schweisshundefører Michael Simonsen, Mørke : 40 18 63 66 / 21 60 03 32

Schweisshundefører Alan Hansen, Nimtofte : 24 94 47 50

Schweisshundefører Carl Emil Poulsen, Auning : 28 10 12 87

Schweisshundefører Frits Hansen, Ørum Djurs : 86 38 63 68 / 21 27 80 41

Formand Jørgen Brøgger: 40 35 22 11
Næstformand K.A. Hansen: 28 66 73 45
Kasserer Kim V. Larsen: 20 90 96 47


Regler for deltagelse i puljen:
Disse regler gælder såvel for riffeljægere som buejægere. Ligesom alle skal vise gyldigt jagttegn og riffeltilladelse skal buejægere desuden forevise bevis for bestået bue-jagt-prøve.

 

Forevisning af gyldigt jagttegn og riffeltilladelse kan ske ved øvelsesskydningen på hjorte

 • Forevisning af gyldigt jagttegn og riffeltilladelse kan ske ved øvelsesskydningen på hjorte- & vildsvinebanen i Grenaa den 2. september (husk tilmelding, der er plads til flere).
  Kravet om forevisning gælder ikke for de, der deltog i bukkepuljen og derfor foreviste det dengang. – Har man ikke forevist tidligere og helle ikke deltager på hjortebanen, bedes man venligst sende foto eller scan via er-mail til Jørgen Brøgger inden 1. september.
 • Deltagergebyret for at være med i puljen er som bekendt 500,- kr.. – De, der endnu ikke har betalt, bedes gøre det senest fredag den 27. august, - enten ved bankoverførsel til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland: Reg. nr.9360 – kto. nr. 0010 758920 eller via Mobile-Pay til 795094. Husk, at mærke indbetalingen med navn og ”riffelpulje”.
 • Riffeljagten starter onsdag den 1. september og varer til og med 31. januar 2022 + ræve-regulering i februar måned 2022.
 • De enkelte hold aftaler selv indbyrdes, hvem der vil sidde hvor/hvornår indenfor de tildelte jagtdage/uger (det anbefales at anvende sms). I de tildelte jagtdage/uger disponerer det pgl. hold over både ”Syd” og ”Nord”.
  I december og januar må der desuden jages fra stigen i Slusesåten på Øer.
 • Der må jages fra alle stiger. - Kort med angivelse af stigeplaceringer medfølger.
 • Al jagt skal foregå fra stigerne, - der må ikke púrches i terrænet, - dog med den modificering, at der på ”Nord” må skydes fra jorden på vej til eller fra stigerne, hvis man ser et stykke vildt (hjortevildt, råvildt, ræv, mårhund) og der – selvsagt – er ordentligt kuglefang, hvilket der jo der rimeligt gode muligheder for i det kuperede terræn. Men denne mulighed gælder altså kun på ”Nord”.
 • Når man er på reviret skal det tidligere udleverede legitimationsskilt (udfyldt med navn og medlemsnummer) lægges i bilens forrude (for det tilfælde, at nogen måtte have forlist det, vedhæftes et nyt sammen med fremsendelsen af nærværende).
 • I september må der nedlægges kalv og spidshjort af kronvildt (begge må i september jages fra 1 time før solopgang til en time efter solnedgang) samt dåhjort og sikahjort.
 • Fra 01. oktober må der nedlægges kronhind, då og dåkalv, sikahind og sikakalv og fra 16. oktober må endvidere jages kronhjort større end spidshjort (kun til 31. december).
  Ligeledes må der fra 1. oktober jages råvildt. Der må max. nedlægges 1 stk. råvildt pr. puljedeltager.
  O.B.S.: Gammelråen er fredet i oktober !
 • Desuden må der nedlægges ræv, mårhund, keiler (vildsvineorne) og vaskebjørn, hvis noget sådant skulle komme forbi. Endvidere gæs, hvis der kommer en flok og sætter sig på marken indenfor skudvidde.
  Ved aftenjagt må man blive siddende i sin stige, hvis man vil forsøge regulering af mårhund.  Hvis man agter at blive siddende efter mårhund, skal dette meddeles til de øvrige på holdet inden man starter aftenens jagt. Der må ikke skiftes stige/tårn; reguleringen skal ske fra den stige/tårn, man har siddet i hele aftenen.
  Der er etableret en mårhunde-bait-plads, der kan nås fra stige 9.
 • Hver deltager må max. nedlægge en kronhjort større end spidshjort. Afskydningen af øvrigt stort hjortevildt er fri. - Den hidtil gældende bestemmelse om, at der for større hjorte skal betales en ”trofæafgift” på 1.000,- kr. bortfalder !
 • Alt nedlagt vildt tilfalder den heldige skytte. – Man udtræder IKKE af puljen, når man har nedlagt noget.
 • Der må ikke dyrkes riffeljagt de dage, hvor der er foreningsjagter, - før efter foreningsjag- tens afslutning. Derefter er det selvsagt tilladt.
 • Regulering af ræv i februar måned 2022 er forbeholdt deltagerne i riffelpuljen. Her ophæves holdinddelingerne, så alle frit kan tage derud. Blot skal man forinden meddele til Jørgen Brøgger (40 35 22 11 / e-mail: jb@joergen-broegger.dk) hvor og hvornår, man agter sig derud. Hvis der er flere på regulering samtidig får alle besked om hvem, der sidder hvor.

Når man har nedlagt noget, skal man straks underrette Jørgen Brøgger herom, - meget gerne ledsaget af et foto (gerne med sig selv på også) samt en lille beretning om oplevelsen. Dette til brug for hjemmesiden og protokollen. Ligeledes beder vi om, at alle indberetter, hvad de i øvrigt måtte have set af vildt, - hvor og hvornår. Og dette gælder alt vildt, - meldinger herom ligeledes til Jørgen Brøgger via e-mail

Der vedlægges kort med angivelse af stigernes placering på reviret. Ligeledes vedlægges det legiti-mationsskilt, der skal printes ud og forsynes med navn og medlemsnummer (står bag på jagtbladet), og lægges i bilens forrude hver gang, man er på reviret.

 

Datoer og ugenumre::
      01.  september: Hold 1
      02.  september: Hold 2
      03.  september  Hold 3
      04. & 05. september: Ro på reviret

 

Uge 36: Hold 1             Uge 48: Hold 1
Uge 37: Hold 2             Uge 49: Hold 2

Uge 38: Hold 3             Uge 50: Hold 3

Uge 39: Hold 1             Uge 51: Hold 1

Uge 40: Hold 2             Uge 52: Hold 2
Uge 41: Hold 3             Uge 01, 2022: Hold 3

Uge 42: Hold 1             Uge 02, 2022: Hold 1

Uge 43: Hold 2             Uge 03, 2022: Hold 2

Uge 44: Hold 3             Uge 04, 2022: Hold 3

Uge 45: Hold 1             31. januar 2022: Frit

Uge 46: Hold 2

Uge 47: Hold 3

 

Med jægerhilsen

bestyrelsen og jagtudvalget