Efterårs-/vinter-riffelpulje 2022-23

Også i år vil der være mulighed for at deltage i en efterårs-/vinter-riffelpulje på foreningsreviret, Colindseje, med mulighed for kronvildt, dåvildt, råvildt, ræv, mårhund og gæs.

Vi gør ligesom med bukkepuljen: Vi afholder ikke noget ”riffelpuljemøde” men beder de, der gerne vil være med i puljen om at melde sig til Jørgen Brøgger (e-mail: jb@joergen-broegger.dk – tlf./sms: 40 35 22 11), -senest søndag den 14. august, - hvorefter der udsendes oversigt over holdinddelinger og ugenumre m.m.
Reglerne for deltagelse i puljen vil også i år være følgende:

Regler for deltagelse i puljen:
Disse regler gælder såvel for riffeljægere som buejægere. Ligesom alle skal vise gyldigt jagttegn og riffeltilladelse skal buejægere desuden forevise bevis for bestået bue-jagt-prøve.

 • Deltagergebyret for at være med i puljen er 500,- kr.. – Beløbet bedes venligst indbetalt til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afd. – Reg. nr. 9360 – konto nr.0010 758920 – eller via Mobile-Pay til 795094 senest mandag den 31. august.- Husk, at mærke indbetalingen med navn og ”riffelpulje”.
 • Riffeljagten starter torsdag den 1 september og varer til og med 31. januar 2023 + ræve-regulering i februar måned 2023.
 • De enkelte hold aftaler selv indbyrdes, hvem der vil sidde hvor/hvornår indenfor de tildelte jagtdage (det anbefales at anvende sms). I de tildelte jagtdage disponerer det pgl. hold over både ”Syd” og ”Nord”.
  I december og januar må der desuden jages fra stigen i Slusesåten på Øer.
 • Der må jages fra alle stiger. -
 • Al jagt skal foregå fra stigerne, - der må ikke púrches i terrænet. 
 • Når man er på reviret skal det tidligere udleverede legitimationsskilt (udfyldt med navn og medlemsnummer) lægges i bilens forrude.
 • I september må der nedlægges kalv og spidshjort af kronvildt (begge må i september jages fra 1 time før solopgang til en time efter solnedgang) samt dåhjort og sikahjort.
 • Fra 01. oktober må der nedlægges kronhind, då og dåkalv, sikahind og sikakalv og fra 16. oktober må endvidere jages kronhjort større end spidshjort (kun til 31. december).
  Ligeledes må der fra 1. oktober jages råvildt. Der må max. nedlægges 1 stk. råvildt pr. puljedeltager.
  O.B.S.: Gammelråen er fredet i oktober !
 • Desuden må der nedlægges ræv, mårhund, keiler (vildsvineorne) og vaskebjørn, hvis noget sådant skulle komme forbi. Endvidere gæs, hvis der kommer en flok og sætter sig på marken indenfor skudvidde.
  Ved aftenjagt må man blive siddende i sin stige, hvis man vil forsøge regulering af mårhund.  Hvis man agter at blive siddende efter mårhund, skal dette meddeles til de øvrige på holdet inden man starter aftenens jagt. Der må ikke skiftes stige/tårn; reguleringen skal ske fra den stige/tårn, man har siddet i hele aftenen.
  Der er etableret en mårhunde-bait-plads, der kan nås fra stige 8 og 9.
 • Hver deltager må max. nedlægge en kronhjort større end spidshjort. Afskydningen af øvrigt stort hjortevildt er fri.
 • Ved nedlæggelse af hjorte fra og med 8-ender kronhjort og opefter samt fuldskuffel dåhjort skal betales en ”trofæafgift” på 1.000,- kr.
 • Alt nedlagt vildt tilfalder den heldige skytte. – Man udtræder IKKE af puljen, når man har nedlagt noget.
 • Der må ikke dyrkes riffeljagt de dage, hvor der er foreningsjagter, - før efter foreningsjag- tens afslutning. Derefter er det selvsagt tilladt.

Regulering af ræv i februar måned 2023 er forbeholdt deltagerne i riffelpuljen. Her ophæves holdinddelingerne, så alle frit kan tage derud. Blot skal man forinden meddele til Jørgen Brøgger (40 35 22 11 / e-mail: jb@joergen-broegger.dk) hvor og hvornår, man agter sig derud. Hvis der er flere på regulering samtidig får alle besked om hvem, der sidder hvor.

Når man nedlagt noget, skal man straks underrette Jørgen Brøgger herom, - meget gerne ledsaget af det foto (gerne med sig selv på også) samt en lille beretning om oplevelsen. Dette til brug for hjemmesiden og protokollen. Ligeledes beder vi om, at alle indberetter, hvad de i øvrigt måtte have set af vildt, - hvor og hvornår. Og dette gælder alt vildt.. meldinger herom ligeledes til Jørgen Brøgger via e-mail