EFTERÅRS-/VINTER-RIFFELPULJE 2023-24

 

Hold

Navn

Telefon

Mobil

e-mail

1

Erik Fyhn Smidt
Per Q. Ovesen
Ulrik Pedersen
Leif Lyngsø
Henrik Anesen
Klaus Boll
K.A. Hansen

 

 

 

2

 

Jón Á. Hjaltason
Paw Baltzersen
Per Bisgaard
Aslak Stenkilde
Ole Berdien
Morten Egtved Andersen

 

 

 

3

Christian Koudal
Georg Sand
Kasper Fogh Mehl
Klaus Fogh
Mikkel Brøgger
Jørgen Brøgger

 

 

 

Nyttige telefonnumre:
Schweisshundefører Lars Haugaard, Tved : 22 11 27 54 / 52 87 57 97
Schweisshundefører Henrik Nykjær, Bjødstrup : 20432034 / 20889205
Schweisshundefører Michael Simonsen, Mørke : 40 18 63 66 / 21 60 03 32
Schweisshundefører Alan Hansen, Nimtofte : 24 94 47 50
Schweisshundefører Carl Emil Poulsen, Auning : 28 10 12 87
Schweisshundefører Frits Hansen, Ørum Djurs : 86 38 63 68 / 21 27 80 41

Formand Jørgen Brøgger: 40 35 22 11
Næstformand K.A. Hansen: 28 66 73 45
Kasserer Kim V. Larsen: 20 90 96 47

Regler for deltagelse i puljen:
Disse regler gælder for alle deltagere i puljen

 • De, der endnu ikke forevist jagttegn og riffeltilladelse bedes sende scan eller foto heraf via e-mail til Jørgen Brøgger inden 1. september.
 • Deltagergebyret for at være med i puljen er som bekendt 500,- kr.. – De, der endnu ikke har betalt, bedes gøre det senest fredag den 25. august, - enten ved bankoverførsel til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland: Reg. nr.9360 – kto. nr. 0010 758920 eller via Mobile-Pay til 795094. Husk, at mærke indbetalingen med navn og ”riffelpulje”.
 • Riffeljagten starter onsdag den 1. september og varer til og med 31. januar 2023 + ræve-regulering i februar måned 2023.
 • De enkelte hold aftaler selv indbyrdes, hvem der vil sidde hvor/hvornår indenfor de tildelte jagtdage/uger (det anbefales at anvende sms). I de tildelte jagtdage/uger disponerer det pgl. hold over både ”Syd” og ”Nord”.
  I december og januar må der desuden jages fra stigen i Slusesåten på Øer.
 • Der må jages fra alle stiger. - Kort med angivelse af stigeplaceringer medfølger.
 • Al jagt skal foregå fra stigerne, - der må ikke púrches i terrænet, - dog med den modifice- ring, at der på ”Nord” må skydes fra jorden på vej til eller fra stigerne, hvis man ser et stykke vildt (hjortevildt, råvildt, ræv, mårhund) og der – selvsagt – er ordentligt kuglefang, hvilket der jo der rimeligt gode muligheder for i det kuperede terræn. Men denne mulighed gælder altså kun på ”Nord”.
 • Når man er på reviret skal det tidligere udleverede legitimationsskilt (udfyldt med navn og medlemsnummer) lægges i bilens forrude (for det tilfælde, at nogen måtte have forlist det, kan et nyt rekvireres ved henvendelse til Jørgen Brøgger.
 • I september må der nedlægges kalv og spidshjort af kronvildt (begge må i september jages fra 1 time før solopgang til en time efter solnedgang) samt dåhjort og sikahjort.
 • Fra 01. oktober må der nedlægges kronhind, då og dåkalv, sikahind og sikakalv og fra 16. oktober må endvidere jages kronhjort større end spidshjort (kun til 31. december).
  Ligeledes må der fra 1. oktober jages råvildt (rå og lam). Der må max. nedlægges 1 stk. råvildt pr. puljedeltager.
  O.B.S.: Gammelråen er fredet i oktober ! Der må ikke skydes bukke.
 • Desuden må der nedlægges ræv, mårhund, keiler (vildsvineorne) og vaskebjørn, hvis noget sådant skulle komme forbi. Endvidere gæs, hvis der kommer en flok og sætter sig på marken indenfor skudvidde.
  Ved aftenjagt må man blive siddende i sin stige, hvis man vil forsøge regulering af mårhund.  Hvis man agter at blive siddende efter mårhund, skal dette meddeles til de øvrige på holdet inden man starter aftenens jagt. Der må ikke skiftes stige/tårn; reguleringen skal ske fra den stige/tårn, man har siddet i hele aftenen.
  Der er etableret en mårhunde-bait-plads, der kan nås fra stige 9.
 • Hver deltager må max. nedlægge en kronhjort større end spidshjort. Afskydningen af øvrigt stort hjortevildt er fri. - Den hidtil gældende bestemmelse om, at der for større hjorte skal betales en ”trofæafgift” på 1.000,- kr. er bortfaldet !
 • Alt nedlagt vildt tilfalder den heldige skytte. – Man udtræder IKKE af puljen, når man har nedlagt noget.
 • Der må ikke dyrkes riffeljagt de dage, hvor der er foreningsjagter, - før efter foreningsjag- tens afslutning. Derefter er det selvsagt tilladt.
 • Regulering af ræv i februar måned 2024 er forbeholdt deltagerne i riffelpuljen. Her ophæves holdinddelingerne, så alle frit kan tage derud. Blot skal man forinden meddele til Jørgen Brøgger (40 35 22 11 / e-mail: jb@joergen-broegger.dk) hvor og hvornår, man agter sig derud. Hvis der er flere på regulering samtidig, får alle besked om hvem, der sidder hvor.

Når man har nedlagt noget, skal man straks underrette Jørgen Brøgger herom, - meget gerne ledsaget af et foto (gerne med sig selv på også) samt en lille beretning om oplevelsen. Dette til brug for hjemmesiden og protokollen. Ligeledes beder vi om, at alle indberetter, hvad de i øvrigt måtte have set af vildt, - hvor og hvornår. Og dette gælder alt vildt, - meldinger herom ligeledes til Jørgen Brøgger via e-mail

Der vedlægges kort med angivelse af stigernes placering på reviret.

Datoer og ugenumre:     

01.  september: Hold 1
02.  september: Hold 2
03.  september  Hold 3
Uge 36: Hold 1             Uge 48: Hold 1
Uge 37: Hold 2             Uge 49: Hold 2
Uge 38: Hold 3             Uge 50: Hold 3
Uge 39: Hold 1             Uge 51: Hold 1
Uge 40: Hold 2             Uge 52: Hold 2
Uge 41: Hold 3             Uge 01, 2023: Hold 3
Uge 42: Hold 1             Uge 02, 2023: Hold 1
Uge 43: Hold 2             Uge 03, 2023: Hold 2
Uge 44: Hold 3             Uge 04, 2023: Hold 3
Uge 45: Hold 1             29., 30. & 31. januar 2024: Frit
Uge 46: Hold 2
Uge 47: Hold 3