EFTERÅRS-/VINTER-RIFFELJAGT

Også i år vil der være mulighed for at deltage i en efterårs-/vinter-riffelpulje på foreningsreviret, Colindseje, med mulighed for kronvildt, dåvildt, råvildt, ræv, mårhund og gæs.

Vi gør ligesom med bukkepuljen: Vi afholder ikke noget ”riffelpuljemøde” men beder de, der gerne vil være med i puljen om at melde sig til Jørgen Brøgger (e-mail: jb@joergen-broegger.dk – tlf./sms: 40 35 22 11), -senest søndag den 14. august, - hvorefter der udsendes oversigt over holdinddelinger og ugenumre m.m.

Som tidligere vil det også i år være sådan, at alt nedlagt vildt tilfalder skytten. Hundyr og kalve af kronvildt og dåvildt (og evt. sikavildt) samt rå og lam er gratis. For hjorte større end spidshjorte skal

betales en ”trofæafgift” på 1.000,- kr.. Øvrige vilkår kan ses på dette link: http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/efterrs-vinter-riffelpulje-2022-23 og vil desuden blive udsendt til alle puljedeltagere sammen med holdoversigt og ugefordelinger m.v. Ligesom i bukkepuljen vil vi tilrettelægge det sådan, at alle hold starter med 2-dages intervaller, indtil alle har haft chancen. Derefter gås der over til hele uger. - Deltagelse i riffelpuljen vil igen i år koste 500,- kr.

Hvis der nogle bestemte, man gerne vil være på hold sammen med, bedes det oplyst ved tilmeldingen. Medlemmer, der evt. ikke har deltaget i bukkepuljen og/eller riffelindskydningen skal senest den 21. august forevise gyldigt jagttegn og riffeltilladelse ved fremsendelse af foto heraf via mail til Jørgen Brøgger.

Riffeljagten vil kunne drives både på Colindseje og i Slusesåten på Øer.

O.B.S.: De viste fotos er fra vores daværende revir på "Munkhuse"