september 2020.

Til vore medlemmer :
Hermed har vi fornøjelsen at fremsende foreningens

EFTERÅRS-PROGRAM 2020

Så står en ny og forhåbentlig spændende jagtsæson for døren. Vi håber, at den bliver god og udbytterig. Der er i hvert fald observeret en del vildt under bukkejagten og starten på efterårs-/ vinter-riffeljagten.

Af hensyn til de enkelte jagters tilrettelæggelse beder vi som altid om tilmelding, herunder om man medbringer gæst (se gæstereglerne) og/eller hund. For at gøre det enklest muligt, skal alle tilmeldinger igen i år gives til Kim V. Larsen, helst skriftligt på tlf./sms: 20 90 96 47 eller e-mail: kim.larsen@arriva.dk

Efter tilmeldingsfristens udløb vil der blive rundsendt liste med navne og telefonnumre/e-mail-adresser til de tilmeldte, således at der dermed er mulighed for at aftale samkørsel. – Hvis du IKKE ønsker dette oplyst til andre tilmeldte, skal du udtrykkeligt gøre opmærksom herpå ved tilmeldingen, - jvfr. den nye persondata-forordning.

Det er naturligvis muligt at deltage i foreningsjagterne uden forhåndstilmelding – f.eks. hvis man skulle have været på job eller andet, men så pludselig har fået mulighed for at deltage alligevel. Dette er dog at betragte som en ”undtagelsesparagraf”. Mødested for alle foreningsjagterne på Colindseje er P-pladsen ved det store maskinhus (samme sted, som vi altid indtil nu har mødtes), hvorfra vi begiver os til jagthytten for at indlede dagen med hyggeligt samvær om kaffe og rundstykker. Medbring selv kaffe, så er foreningen vært ved rundstykkerne. Efter morgenkaffen holdes parolen ved bålpladsen udenfor jagthytten.

 

 

Som tidligere meddelt i forårs-/sommerprogrammet afholder vi

BESØG PÅ
HJORTE-/VILDSVINEBANEN I GRENAA
Tirsdag den 15. september, kl. 18.00-20.00

Der er mulighed for træne sine skydefærdigheder til løbende hjort på 100 m. og løbende vildsvin på 50 m. – Desuden er der fire indskydningsbaner til fri rådighed. – Dette er ikke fordi vi anbefaler, at man skal gå ud og skyde til løbende vildt, - tværtimod ! – men hvis uheldet skulle være ude, er det godt at have øvet sig.

Deltagelse koster 100,- kr. pr. deltager. Tilmelding til Jørgen Brøgger, tlf./sms: 40 35 22 11 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk senest søndag den 13. september.

De, der ikke allerede har forevist gyldigt jagttegn og riffeltilladelse, skal forevise dette. Er ens riffel ikke indskudt, kan dette gøres på en af de fire indskydningsbaner.

 

 

FORENINGS-FLUGTSKYDNINGSAFTEN
på banen i Gravlevtorsdag den 24. september, kl. 17.00

Få ”justeret” dine skydefærdigheder, inden jagtsæsonen går i gang ! Som også bekendtgjort i forårs-/sommerprogrammet forsøger vi at gentage succes’en fra sidste år med en intern flugtskydning som et aften-arrangement. Vi har således banen ”for os selv” fra kl. 17.00 til solnedgang, som er kl. 19.13.

Foreningen betaler banelejen, mens deltagerne selv betaler for duer og patroner. Sidstnævnte skal købes på banen !

Da vi gerne vil have overblik over hvor mange, der kommer, er det nødvendigt med tilmelding, der skal foretages til Jørgen Brøgger, tlf./sms: 40 35 22 11 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk senest torsdag den 17. september, – Vi håber på rigtigt godt fremmøde, - og siger på gensyn til en hyggelig og lærerig aften  som en god optakt til selve jagtsæsonen !


Og så til jagterne !

PREMIEREJAGT
Torsdag den 1. oktober, kl. 09.00

Premierejagten afvikles på samme vis som foreningsjagterne hidtil og i henhold til ”dessinerne” på parolen. Alt jagtbart vildt på nedlægges, undtagen gammelråen, der er FREDET i oktober måned.
Ud fra de observationer, der er gjort under bukkejagten og mårhundereguleringerne, ser der ud til at være en rimelig god bestand af diverse "småvildt" som fasaner, ænder, bekkasiner - og måske en ræv eller to (haren er jo desværre først jagtbar fra 1. november efter de nye jagttider). Der vil naturligvis blive taget hensyn til dårligt gående, der kan blive posteret nogle ”gode steder”.

Tilmelding tidligst lørdag den 19. september og senest søndag den 27. september til Kim V. Larsen (tlf./sms 20 90 96 47 - e-mail: kim.larsen@arriva.dk)


FORENINGSJAGT
Søndag den 18. oktober, kl. 09.00

 Vi parkerer som altid på den store >P-plads ved maskinhuset og begiver os derefter til fods til jagthytten, hvor vi traditionen tro indleder dagen med morgenkaffe i hyggeligt selskab og "forventningens glæde". Medbring selv kaffen; foreningen er vært ved rundstykkerne.
Alt jagtbart må nedlægges med undtagelse af gammelråen, som vi freder i oktober måned.

Som ved alle foreningsjagterne vil der blive holdt en ”midtvejspause” med mulighed for at væde ganen. Når vi er ved at have indtaget madpakkerne i jagthytten vil jagtfiskalen berette om, hvilke observationer, han/hun har gjort sig i løbet af dagen.

Tilmelding til Kim V. Larsen (tlf./sms 20 90 96 47 - e-mail: kim.larsen@arriva.dk) tidligst torsdag den 1. oktober og senest søndag den 11. oktober.

 

FORENINGSJAGT
Søndag den 08. november, kl. 09.00

"Same procedure as last" og ved alle foreningsjagterne på Colindseje. Medbring selv kaffen til det rundstykke, som foreningen er vært ved inden parolen, der afholdes udenfor jagthytten. Og det med "same procedure as last" er måske slet ikke sandt. Tværtimod. Der er mange andre muligheder for såter end "bare syd og nord på den sædvanlige måde", og dem agter vi at prøve af i løbet af sæsonen. Måske et par dem denne dag - måske en anden dag.

Alt jagtbart vildt må nedlægges. Vi er nu inde i november måned, og rålammene er blevet så store, at de kan klare sig selv. Derfor er gammelråen nu også blandt det jagtbare vildt. DOG siger vi, at kommer der rå med lam, så tag lammet.

Tilmelding til Kim V. Larsen ((tlf./sms 20 90 96 47 - e-mail: kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 24. oktober og senest søndag den 1. november.

 

FORENINGSJAGT
Lørdag den 28. november, kl. 09.00

Igen en dag med mulighed for at se råvildt, harer, ænder, fasaner, snepper, duer og ræv, - og forhåbentlig få noget af det på paraden. – Igen håber vi, at der er mange, der vil medbringe hund.

Husk madpakke samt tilmelding til Kim V. Larsen (tlf./sms 20 90 96 47 - e-mail: kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 14. november og senest søndag den 22. november.


INVITATIONSJAGT
Tirsdag den 08. december, kl. 09.30

Det er vores fire gode medlemmer, Christian Koudal, Georg Sand og Peter & Jørgen Brøgger, der inviterer til jagt på deres fælles revir ved Holme.

Der mødes på Connie Kilévics’ ejendom, Arielvej 26, Holme, 8400 Ebeltoft, hvor vi har fået lov at parkere bilerne, og hvor parolen holdes. Bemærk mødetidspunktet ! - Vi vil her blive inddelt i to hold, der driver hver sin del af reviret af.

Der vil hovedsageligt være tale om ”trampejagt” efter harer og fasaner (desværre er der jo ikke længere jagttid på agerhøns), men der kan også forekomme råvildt, ræv, snepper, duer og bekkasiner. – Selv om der hovedsageligt vil være tale om ”trampejagt”, vil der også være mulighed for, at dårligt gående kan blive sat på post forskellige ”strategiske steder”.

Når jagten er afsluttet, samles vi ved bålstedet i ”skoven”, hvor jagtværterne er vært ved en gang ”bålmad” tilberedt over bålstedet (pølser eller supper eller lignende, - er endnu ikke fastlagt ”i skrivende stund”).

Af hensyn til revirets ”bæreevne” er det nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 15, hvilket vil være efter ”først til mølle”-princippet. – At der er deltagerbegrænsning på, skal dog ikke holde dig tilbage fra at tilmelde dig. Erfaringsmæssigt når vi sjældent op på max.-deltagerantallet, så hold dig ikke tilbage.

Tilmelding til Kim V. Larsen tidligst lørdag den 10. oktober og senest søndag den 18. oktober.


FORENINGSJAGT – ”JULEOPTAKT”
Søndag den 13. december, kl. 09.00

Den traditionelle ”Juleoptakt” – normalt sidste jagt inden jul (også kaldet ”pølsejagten”) – i år næstsidste jagt inden jul, jvfr. nedenstående. – som der erfaringsmæssigt er flere, der gerne vil deltage i, grundet det særligt ”jule-hyggelige” samvær efter jagtens afslutning.

Der bliver tale om traditionel posterings- & drivjagt af vandhuller og remiser på
både ”Nord” og ”Syd”. Da det er en festdag, bliver der ingen trampejagt denne dag. - Vi gør, som vi plejer: Korter jagten lidt af og slutter dagen af med, at foreningen i jagthytten er vært ved en gang varme pølser med tilbehør samt en juleøl og en dram, inden vi ønsker hinanden glædelig jul.

Så lad trygt madpakken blive hjemme, men husk tilmeldingen til Kim V. Larsen, - tidligst lørdag den 28. november og senest søndag den 6. december


FORMIDDAGSJAGT
 i Slusesåten på Øer
Fredag 18. december 2020, kl. 09.30

Absolut sidste jagt inden jul., Vi forsøger med en lille hyggelig hverdags-formiddagsjagt af max. et par timers varighed Vi mødes på P-pladsen mellem Færgehavnen og Slusesåten (syd for såten). Bemærk mødetidspunktet !

Slusesåten plejer at være ret så vildtrig på snepper, fasaner og harer; formentlig også en ræv eller to. Ligeledes er der flere gange observeret råvildt, ligesom terrænet ligefrem ”indbyder” til at huse mårhund.

Tilmelding som vanligt til Kim.larsen@arriva.dk) tidligst lørdag den 5. desember og senest søndag den 13.. december.

Vi slutter dagen af med en lille ”anti-dehydrerings-seance” ved bilerne, hvor vi ønsker hinanden glædelig jul, inden vi kører hjem til den velfortjente (?), og nok også eftertragtede, familiefrokost.

DUETRÆK

Vi påtænker at arrangere en dag eller to (morgenstund/aften) med duetræk. Foreningen råder over et antal lokkeduer og jagtudvalget har også udset sig et par gode steder at kunne sidde i skjul efter duer på træk. MEN for at det skal "være noget ved", skal det jo passe med vind og vejr. Derfor vil vi godt bede de, der er interesserede i at være med hertil, om at melde sig til Kim V. Larsen, (tlf./sms og e-mail som førnævnt), så vil der med dags varsel tilgå de interesserede nærmere besked om en - forhåbentlig - "store duedag".

HAVJAGT

Grundet de senere års svigtende interesse for at deltage i havjagterne er det med Torben Nikolaisen og Jesper Sørensen aftalt, at vi gør som de tre foregående år: Vi arrangerer ingen forenings-havjagter, men medlemmer, der gerne vil med en tur ud efter havfugle, er velkomne til at kontakte Torben (tlf. 20 41 36 12) eller Jesper (tlf. 51 25 29 59) så man kan aftale en dag, hvor man kan komme med en af dem en tur ud og se efter gæs, edderfugle, sortænder, fløjlsænder, troldænder, havlit’er o.s.v.

INDIVIDUEL TRÆKJAGT I ”SLUSESÅTEN” PÅ ØER.

Som bekendt har vi stadig jagten i ”Slusesåten” på Øer, og bestyrelsen og jagtudvalget har besluttet, at for at vore medlemmer kan få mest muligt udbytte for deres kontingent, vil det i december og januar være muligt at tage på individuel trækjagt her, - efter duer, ænder, gæs, krager og skader, - ligesom der må nedlægges ræv og mårhund, hvis en sådan skulle komme på skudhold.

Da der samtidig er mulighed for riffeljagt fra stigen for deltagerne i riffelpuljen er det bydende nødvendigt, at vi altid skal vide hvem, der er på reviret, og hvornår. Derfor er det vigtigt, at man senest kl. 18.00 dagen før man agter sig derud, meddeler dette til Jørgen Brøgger. Hvis der er flere, der gerne vil derud samtidig, vil de alle få besked om, hvem de andre er, så man sammen – ikke alene kan, men SKAL – aftale hvem, der sætter sig hvor.

HUSK også, at jagtlovens bestemmelser om, at der skal medbringes apporterende hund ved trækjagt, selvsagt skal overholdes !

 

FÆLLES FOR ALLE DE NÆVNTE JAGTER

er, at vi først og fremmest gerne vil sige TAK til de af vore medlemmer, der har inviteret på jagt på deres revirer, herunder også Jesper og Torben, der er villige til at tage interesserede medlemmer med på havjagt.

Dernæst gælder for alle jagterne, at der skal forevises gyldigt jagttegn, og at man iøvrigt – naturligvis – skal rette sig efter de anvisninger, der gives af jagtværter og jagtleder.                                                                                                                    

I denne forbindelse skal anføres, at maximum-skudafstand naturligvis skal overholdes, - herunder at skud til råvildt kun bør afgives indenfor 15 m. afstand og skud til ræv kun indenfor 20 m. afstand,

og kun når man iøvrigt er ”sikker”, - og endvidere kun med egnede og lovlige patroner (haglstørrelse og –materiale m.v.).

Ved tilmelding til alle jagterne bedes man meddele, om man medbringer hund.

Vedrørende ”Foreningsreviret” ved Colindseje gælder iøvrigt også – jvfr. tidligere generalforsamlingsbeslutning – at hvis man ikke har fået tilmeldt sig (evt. på grund af arbejde eller lign.) men pludselig kommer i den situation, at man alligevel har mulighed for at deltage, er man selvfølgelig  velkommen til  at møde op uden forhåndstilmelding.  –  Men  denne  mulighed  er at
betragte som en ”undtagelsesparagraf”, og man bedes som hovedregel altid tilmelde sig indenfor den fastsatte tilmeldingsperiode af hensyn til den bedst mulige tilrettelægning af jagtens afvikling..

Når man er på foreningsreviret (både foreningsjagter og riffelpulje) skal det tidligere udleverede legitimationsskilt (udfyldt med navn og medlemsnummer) placeres i bilens forrude (har man mistet det, kan det ”hentes” på foreningens hjemmeside).

Nedlagt  vildt  på  invitationsjagterne  tilfalder  naturligvis  de  respektive  jagtværter, medens  nedlagt  vildt  på  ”Foreningsreviret”  vil blive solgt  på  auktion på paraden til de af bestyrelsen fastsatte mindstepriser.  –  Hvis der er vildt, der ikke indkommer bud på,  er skytten pligtig til at aftage det til  den  fastsatte mindstepris.  På  ”Foreningsreviret”  vil  eventuelt nedlagte ræve, mårhunde, snepper, bekkasiner og duer tilfalde skytten.

Ved invitationsjagterne skal der betales det obligatoriske deltagergebyr på 20,- kr. pr. deltager, - hvilket går til de velkendte formål.
Alle jagter på foreningsreviret er haglbøssejagter, - der må ikke medbringes riffel (eller bue) på disse jagter.

Deltagerne i riffelpuljen må ikke drive riffeljagt de dage, hvor der er foreningsjagter (før efter foreningsjagternes afslutning. Derefter er det selvfølgelig tilladt).

 

REGLERNE FOR AT MEDTAGE GÆSTER
PÅ FORENINGSJAGTERNE PÅ FORENINGSREVIRET VED COLINDSEJE

I henhold til bestyrelsens og jagtudvalgets beslutning, er reglerne for at medbringe gæster på jagterne på foreningsreviret således:

 • Hvert medlem kan medbringe en gæst på hver jagt.
 • Gæster er meget velkomne til at medbringe hund(e).
 • Der kan maksimalt deltage 5 gæster pr. jagt. – Det betyder altså, at hvis der er tilmeldt 5 gæstejægere, inden man selv får tilmeldt sin gæst, er man nødt til at vente til en anden gang, hvor der er plads.
 • Tilmelding af gæster skal foretages indenfor den i programmet fastsatte tilmeldingsperiode. – Der er således ikke mulighed for at tilmelde gæster efter tilmeldingsfristens udløb.
 • Når man inviterer gæster med, har man pligt til at sørge for, at gæsterne er bekendt med reglen om, at såfremt nedlagt vildt ikke bliver solgt på paraden, er skytten pligtig til at aftage det til de fastsatte mindstepriser.

Der kan ikke inviteres gæster med til invitationsjagterne samt til premiere-jagten den 1. oktober og ”Juleoptakten” (”pølsejagten”) den 13. december (dette

 

FORENINGENS VINTERPROGRAM
vil udkomme primo december 2020

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved følgende aktiviteter i vinteren 2018-2019:

 • 28. december 2020: ”Julejagt” – Invitationsjagt hos Torben Nikolaisen, Jesper Sørensen og Kaj Martinussen.
 • 09. januar 2021: ”Nytårsjagt”foreningsjagt på foreningsreviret.
 • 25. januar 2021: Generalforsamling i Skudehavnens Fælleshus.
 • 31. januar 2021: ”Afslutningsjagt” – sidste foreningsjagt i denne sæson.
 • 20. februar 2021: ”Jagtfrokost” i Skudehavnens Fælleshus.
 • 07. marts 2021: Jagtforeningernes årlige, indendørs salonskydnings-konkurrence.

Grundet de senere års  manglende interesse for ”Familie-jule-vildt-bankospillet” vil der heller ikke blive arrangeret et sådant i år.

 

Med jægerhilsen
- og på forhåbentligt gensyn til nogle gode jagter og andre arrangementer
”Knæk og Bræk” til alle med den forestående jagtsæson !
Bestyrelsen og Jagtudvalget


www.elsegaarde-jagtforening.dk