februar 2020

Til vore medlemmer :

Hermed har vi fornøjelsen at fremsende foreningens

FORÅRS-/SOMMERPROGRAM 2020

Fra generalforsamlingen

Ved generalforsamlingen den 28. januar fik Niels Bertram Mikkelsen overrakt diplom og nål for 50 års medlemskab og Stefan Milo Nikolaisen for 25 åres medlemskab.. Tillykke til begge jubilarer og tak for Jeres trofasthed overfor vores gamle forening.

Kim V. Larsen, Morten Sell og Jørgen Brøgger genvalgtes til bestyrelsen. Gorg Sand og Finn Holm nyvalgtes som h.h.v. 1. og 2. suppleant. Sven Arne Vallentin genvalgtes som revisor og Finn Adamsen som revisorsuppleant. Kim V. Larsen og Klaus Boll genvalgtes og Erling Hansen nyvalgtes til jagtudvalget: Derudover godkendtes, at jagtudvalget gøres selv-supplerende.

Regnskabet udviste et overskud på 13.554,11,- kr., hvilket hovedsageligt skyldes de 10.000,- kr., vi tjente ved strandrensningen sidste år. Men glædeligt at se, at uden dette, ville der stadig have overskud.
Pokalen for bedste resultat ved 6-kantskydningen tilfaldt Jón Ágúst Hjaltason. Rævepokalen, der nu er omdøbt til rovvildtpokalen, tilfaldt Max Steinar og kragepokalen (”traditionen tro” .- denne gang dog kun for et enkelt par ben) Morten E. Andersen. ”Årets Lys” tilfaldt Klaus Boll og Erling Hansen i fællesskab som tak for de to tårne, de har bygget og skænket til foreningsreviret. ”Årets Bjørn” blev ikke uddelt, da der ikke var fundet en oplagt modtager, - og der må ikke ”gå inflation” i den og ”Årets Lys”.

Tak til alle, der deltog i generalforsamlingen !


Bestyrelsen konstitueret – ny tovholder for jagtudvalget

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således:

Formand:        Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 40 35 22 11

                          e-mail: jb@joergen-broegger.dk

Næstformand: Ole Bisp. Silkehalevej 15, 8400 Ebeltoft. Tlf. 20 85 53 52

                          e-mail: olesilkehalevej@outlook.dk

Kasserer        : Kim V. Larsen. Bygmarken 73, 8560 Kolind. Tlf. 20 90 96 47

                          e-mail: Kim.larsen@arriva.dk
Bestyrelsesmedlemmer: Tommy Lorentsen. Overgade 35-37, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 34 36 20
                          e-mail: tommy.lorentsen8@gmail.com
                          Morten Sell. Dalvangen20, 8400 Ebeltoft.
                          Tlf.: 24 63 66 10 – e-mail: mortensell14@gmail.com

Tovholder for jagtudvalget:
                         
Klaus Boll. Rodsøvej 1, Egsmarklund, 8400 Ebeltoft.
                          Tlf.: 40 20 47 30 – e-mail: klaus@boll-net.dk

Øvrige medlemmer af jagtudvalget:
                         
Knud A. Hansen. Juulsbakke 8, 8400 Ebeltoft.
                          Tlf. 28 66 73 45 e-mail: kahansen882@gmail.com
                          

                           Erling Lindhardt Hansen. Rodsøvej 1, Egsmarklund, 8400 Ebeltoft.
                           Tlf.: 28 95 92 44 – e-mail  erling.lindhardt@gmail.co

                           samt kasserer Kim V. Larsen (kontaktoplysninger som ovenfor)


Se den samlede oversigt på dette link: http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/aktuelt5


Så er tid for indbetaling af
”JAGTKONTINGENTET” 2020-21

”Jagtkontingentet” er som bekendt det beløb, som alle medlemmer med jagttegn skal betale, og som går til dækning af jagtlejen for foreningsreviret (vi har enkelte medlemmer, der ikke har jagttegn, og de skal altså ikke betale dette ”jagtkontingent”). – ”Jagtkontingentet” udgør i h.t. generalforsamlings- beslutning 700,- kr., der venligst bedes overført til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afd. – Reg. nr. 9360 – konto nr. 0010 758920 – eller via Mobile-Pay: 795094 – HUSK at oplyse indbetaler-navn og –adresse -

SENEST onsdag den 15. april (men gerne før – hvis du gør det allerede nu, så glemmer du det ikke).  – På forhånd tak !

O.B.S.:

Belært af tidligere års (dårlige) erfaringer skal for god ordens skyld skal bemærkes, at såfremt beløbet ikke er indbetalt til seneste betalingsfrist, vil der blive fremsendt én rykker med tillæg af et rykkergebyr på 50,- kr..

 

Og så til selve programmet:

KRAGEREGULERING
i februar, marts og april

Vi har fået reguleringstilladelse til at regulere krager på foreningsreviret Colindseje i februar, marts og april måneder. Denne reguleringsmulighed er for alle foreningens medlemmer. Man bestemmer selv, hvor man vil sætte sig og evt. etablere skjul, alternativt sætte sig i skjult i bevoksningen.
Reguleringen kan foretages med såvel haglgevær som salonriffel. Benyttes sidstnævnte, må skud kun afgives til krager, der sidder på jorden, med skud nedad imod jorden. Ønsker man at anvende salonriffel skal gyldig våbentilladelse hertil først forevises til Jørgen Brøgger, evt. ved fremsendelse af kopi heraf via mail.

Hvis man vil bruge haglgevær, skal man huske også at medbringe apporterende hund. Har man ikke selv hund, må man altså alliere sig med et andet medlem, der har hund.

Foreningen har nogle lokkekrager (plast), der ligger i jagthytten, og som deltagerne kan disponere over. De skal altid lægges på plads i jagthytten efter brug.

Da tilladelsen allerede gæler her i februar, kan man tage derud så snart, man har modtaget og læst dette program – Af samme årsag kommer forårs-/sommerprogrammet tidligere end normalt.

Hvis man vil derud, skal man senest kl. 18.00 dagen i forvejen meddele det til Jørgen Brøgger (40 35 22 11 / jb@joergen-broegger.dk), dels så vi hvem, der er på reviret hvornår og hvor, dels så det evt. kan/skal koordineres, hvis der samtidig er deltagere fra riffelpuljen, der er på regulering efter ræv og mårhund.

”Knæk og Bræk” til alle, der vil forsøge sig !

Se også dette link: http://www.krageogskadejagt.dk/index.html
og få mange gode tips om krageregulering


Da dette forårs-/sommerprogram udkommer tidligere end normalt,kan vi lige nå også at få nedenstående "reminder" med :

 

ÅRETS JAGTFROKOST
Lørag den 22. februar, kl. 13.00-17.00

Jvfr. vinterprogrammet: En hyggelig eftermiddag i godt selskab med gode jagtkammerater. Du kan lige nå at tilmelde dig, hvis du ikke allerede har fået det gjort, men gerne vil med. Sidste frist onsdag den 19. februar. Vi opfordrer alle deltagere om at medbringe trofæer fra vildt nedlagt i den forgangne jagtsæson (opsatse, gevirer, skind, udstoppede dyr/fugle, kranier o.s.v.) til udstilling ved traditionelle udstilling.

Stemningsindtryk fra sidste års jagtfrokost


Jagtforeningernes iondendørs salonskydning
Søndag den 8. marts, kl. 09.00

Jvfr. omtalen i.  omtalen  i  vinterprogrammer afholdes den årlige dyst mellem  jagtforeningerne søndag  den  8.marts på Marineforeningens indendørs skydebaner, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft.

Vi kan kan som bekendt stille med lige så mange 3-mandshold, som vi kan samle, - vi håber, at det bliver mange !

Vær opmærksom på, at vi også kan deltage med børnehold – børn/børnebørn af medlemmer af  foreningen. Så har du børn eller børnebørn  (under 16 år),  der kunne tænke sig at deltage, så giv dem en god oplevelse ved at tage dem med i stedet for at lade dem blive hjemme bag I-pad’en.

Deltagelse koster 85,- kr. pr. skytte, hvilket dækker skydning, skiver og  patroner samt det store morgenbord ved ankomst/start, idet foreningen betaler forenings-/startgebyret, der bl.a. dækker baneleje og præmier m.v.

De, der gerne vil være med til at repræsentere foreningen, herunder altså også børneskytter, bedes ti-melde sig  til Jørgen Brøgger  (tlf./sms 40 35 22 11, e-mail: jb@joergen-broegger.dk)  senest  lørdag den 29. februar.

 

Som annonceret  i  vinterprogrammet  og  yderligere, afholder vi i fællesskab med Tirstrup-HyllestedJ agtforening

FILM- OG FOREDRAGSAFTEN
MED JØRGEN SKOUBOE
FRA ”NAK OG ÆD"
Mandag den 23. marts 2020, kl.
19.00-21.00
i fællesrummet på Rosmus Skole

En spændende film- og foredragsaften med den kendte og karismatiske Jørgen Skouboe fra TV-programmet ”Nak og Æd”. Foredraget er opdelt i to afdelinger, adskilt af en halv times kaffepause.
Første afdeling hedder slet og ret ”Nak og Æd”. Her fortæller Skouboe om sit arbejde med programmet ”Nak & Æd” og om sin holdning til jagt. Hvorfor hedder det ”Nak & Æd” ? Smager en husmår godt ? Og hvorfor er der så mange, der kigger med? Det og meget mere får vi svar på i denne del af aftenens program.

I pausen serveres kaffe og franskbrød med ost og rullepølse.

I anden afdeling skal vi høre foredraget ”Nak & Æd i Norden”

Jørgen fortæller her om jagten på Nordens vildt og om mødet med vores Nordiske brødres jagtkultur. Jagten på White Tail i Finland var en jagtform, som Jørgen aldrig havde drømt om. På Svalbard skød han en Remmesæl midt i isbjørnens spisekammer og i Grønland frøs det minus 38 grader, da han endelig stod overfor Moskusoksen. Vi skal også høre om jagten på Urfuglen i Sverige, Rensdyret på Island, Mallemukken på Færøerne og om fiskeriet efter Helleflynder på Lofoten der ligger 350 km ude i Norskehavet.

Billetprisen er 150,- kr. pr. person, incl. kaffe og 2 stk. franskbrød med ost og rullepølse i pausen. Alle kan deltage. – Der er adgangsbegrænsning ved 149 tilhørere.
Billetbestilling og samtidig forudbetaling er nødvendig og efter ”først til mølle”-princippet,  Dette skal ske ved indbetaling til Elsegaarde Jagtforenings konto i Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afd. – Reg. nr. 9360, konto nr. 0010 758920, - med angivelse af tydeligt navn, adresse og telefonnummer samt antal billetter, – FRA OG MED 1. februar 2020 TIL OG MED 18. marts 2020. Billetterne vil blive udleveret i navngivne kuverter ved indgangen. – Der kan ikke købes billetter ved indgangen.

Begge foreninger glæder sig til en spændende aften og håber på god tilslutning.

O.B.S.  -  O.B.S

Arrangementet annonceres offentligt indenfor en uges tid efter at du har modtaget dette program. Der er allerede mange fra de to arrangerende foreninger, der har bestilt og betalt billetter, så hvis du også vil sikre dig en plads eller to, inden det udbydes offentligt, vil der være en god idé at gøre det med det samme.

 

INVITATION TIL ”ÅBEN JAGTHYTTE”
dag den 28. marts, kl. 10.00-12.00

Som ligeledes varslet i vinterprogrammet, gentager vi ”succes’en fra de to foregående år” og inviterer til ”åben jagthytte”.

Da vi netop har passeret foreningens fødselsdag (i år 87 år) er foreningen vært ved en øl og en dram. – Dette er såvel en god mulighed for at tage området nærmere i øjesyn for de medlemmer, der endnu ikke har været på reviret, som en oplagt mulighed for en god (jagt-)snak med både ”gamle” og nye medlemmer.

Vi håber, at I vil møde talstærkt op, så vi kan få en lige så hyggelig formiddag, som sidste og forrige år, hvor der jo netop var flere, der opfordrede til, at vi skulle gøre dette til en årlig tradition.

Her er et par stemningsindtryk fra sidste år:

 

BUKKEJAGTEN 2020
   hermed inviteres til
PLANLÆGNINGSMØDE
om bukkejagten 2020
Onsdag den 22. april, kl. 19.00
i jagthytten på foreningsreviret ”Colindseje"

Ved mødet vil der som sædvanlig være en nærmere orientering om og drøftelse af, hvilke vilkår og principper i øvrigt der skal være gældende for årets bukkejagt.

Nedlagte bukke tilfalder skytten, der derefter udtræder af puljen.

Hertil skal oplyses, at bestyrelsen og jagtudvalget har bestemt, AT prisen for, deltagelse i bukkepuljen igen i år er 500,- kr., der skal være betalt senest den 1. maj.  Desuden har jagtudvalget og bestyrelsen besluttet, AT alle stiger på ”nord” og ”syd” må benyttes under bukkejagten samt AT alle hold starter med 2-dages intervaller, indtil alle har haft chancen. Derefter gås der over til hele uger.

Som tidligere meddelt vil der i år også være mulighed for at drive bukkejagt i Slusesåten på Øer.

Der vil i bukkepuljen også være mulighed for at regulere mårhund. Der bliver opsat et vildtkamera på sydstykket.  Der  er  etableret  en  foderplads  for  at  tiltrække  dem,  og hvis vildtkameraet viser

mårhund, vil der tilgå alle i bukkepuljen meddelelse herom.

Vi henstiller kraftigt, at alle, der vil deltage i bukkepuljen deltager i foreningens riffelindskydning den 28. april, - jvfr. nedenstående.

 
DER GØRES UDTRYKKELIGT OPMÆRKSOM PÅ, at det er meget vigtigt, at man deltager i mødet, hvis man vil være med i ordningen. – Der vil IKKE være mulighed for at komme med i ordningen efter den 22. april !

Hvis man af en eller anden grund er alvorligt forhindret i at deltage i mødet, men alligevel gerne vil være med i puljen skal man underrette Jørgen Brøgger herom inden mødets afholdelse (tlf./sms 40 35 22 11) Man skal være klar over, at man i såfald er pligtig til at overholde de regler, bestyrelsen/jagtudvalget og de øvrige puljemedlemmer er blevet enige om ved planlægningsmødet.

Alle, der vil være med i puljen, skal til mødet medbringe gyldigt jagttegn og riffeltilladelse. Det skal endvidere bemærkes, at det er et krav for at deltage i ”Bukkepuljen”, at ens riffel er korrekt indskudt, jvfr. ovenstående opfordring til at deltage i foreningens riffelindskydning den 28. april. Er man forhindret heri, skal man efterfølgende oplyse, hvor ens riffel er korrekt indskudt andetsteds.. Er man forhindret i at deltage i mødet, skal gyldigt jagttegn og riffeltilladelse efterfølgende dokumenteres overfor Jørgen Brøgger.


RIFFELINDSKYDNING
PÅ 100-METER SKYDEBANEN I GRENAA
tirsdag den 28. april, kl. 18.00

Riffelindskydningen foregår ligesom de to foregående år på ”de rigtige” 100-m. riffelbaner i Grenaa Skyttecenter, Næsgårdsvej 5, 8500 Grenaa. Dette er valgt for at give en mere korrekt indskydning med bedre muligheder for kontrol af ens egne skud.

Samtidig hermed er der mulighed for også at teste sin riffel og ens egne skydefærdigheder på 200-m. banerne. På begge baner skydes til DJ’s bukkeskive. På 200-m. banen er der elektronisk markering med øjeblikkelig respons via skærm på topmoderne Kongsberg-anlæg med mulighed for print af skudbillede. Her er oplyst egenspredning, fald ift. 100 meter indskydning samt middeltræfpunkt.

Der er mulighed for at købe træningsammunition i relevante kalibre til rimelige priser.

Vi har banen til vores rådighed fra kl. 18.00 til kl. 20.00. Vi opfordrer til, at alle er der fra starten, så vi får udnyttet tiden bedst muligt.

Deltagelse vil koste 100,- kr. Når ens riffel er indskudt, vil man få udleveret et eksemplar af Jægerforbundets indskydningsmærker til at klæbe på riflen.

Der skal forevises gyldigt jagttegn og riffeltilladelse ved ankomst og indtegning.


Jvfr. ovenstående henstilles, at alle, der vil deltage i bukkepuljen, deltager i denne riffelindskydning. Er man forhindret heri, men alligevel gerne vil være med i bukkepuljen, skal ens riffel selvsagt være korrekt indskudt andetsteds.

For at  have lidt overblik over, hvor mange,  vi bliver, vil vi godt bede om tilmelding.  Denne bedes foretaget til Jørgen Brøgger. Tlf./sms 40 35 22 11 –  -mail: jb@joergen-broegger.dk  senest  søndag den 18. april.

 


"BUKKETRÆF”
Lørdag den 16. maj, kl. 08.30

Vi gentager succes’en fra de seks seneste år og holder ”Bukketræf” på Christian Koudals hyggelige fritidsgrund ”Frihuset”, Galgebakken 7 B, 8400 Ebeltoft. – Du finder den ved at dreje ind ad Galgebakken fra Strandgårdshøj og drejer til højre op mod golfbanen, men fortsætter så hen over golfbanens P-plads, hvor du for enden af P-pladsen finder indkørslen til ”Frihuset”.

Medbring selv termokaffe, - så sørger foreningen for rundstykker m.v.

Pris pr. person for æggekage, tilberedt over bål, samt rundstykker m.v.: 50,- kr. pr. person. - Derudover er der selvfølgelig også mulighed for at købe andre fornødenheder (øl/vand, bitter o.s.v.).

Vi håber på rigtig god deltagelse af morgenfriske bukkejægere, så vi kan få en mindst lige så hyggelig morgen/formiddag ud af det, som de foregående år.

Bålet vil være tændt, og der startes naturligvis med en parade over de nedlagte bukke, inden vi giver os i kast med de kulinariske herligheder.

For de allerfleste bukkejægere  er  der noget  særligt ved at komme  hjem  fra bukkepremieren  om

morgenen den 16. maj. Man vil gerne fortælle om sine oplevelser – og jo da ikke mindst, hvis man har været heldig at nedlægge en buk, - og man vil gerne høre om de andres oplevelser, - og man vil gerne vise sin egen buk frem og sammenligne den med de andres.

Af praktiske årsager bedes der om, at man på forhånd tilmelder sig – så vi har en idé om, hvor mange rundstykker m.v., vi skal indkøbe – til Jørgen Brøgger, tlf. 86 36 25 38 / 40 35 22 11 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk senest tirsdag den 8. maj.

Stemningsindtryk fra sidste år - der er garanti for både stemning og mæthed

 

FAMILIE-FISKETUR
Lørdag den 13. juni kl. 10.00 – 13.00
til  Moesholm ”Put- & Take”
Thorsagervej 32 D, 8550 Ryomgård

Igen et hyggeligt familie-arrangement, der er velegnet til deltagelse af hele familien, såvel børn som voksne, ”hyggefiskere” som mere inkarnerede, ”rigtige” lystfiskere. Der er gode muligheder for alle.

Moesholm har givet os et meget favorabelt tilbud, der for de 3 timer lyder på 90,- kr. ”pr. fiskestang” (normalpris 120,- kr.). Og så er al fangst indenfor disse 3 timer den pgl. lystfiskers, - altså ikke noget med at betale for de fangede fisk. Evt. ikke-fiskende deltagere er således ”gratister”.
Hvis man ønsker at fiske mere, koster det 100,- kr. for 4 timer (normalpris 140,- kr.) og evt. yderligere derudover 10,- kr. pr. time. – Men ”den officielle del” slutter kl. 13.00 med ”parade” og præmieuddeling. Der vil være små præmier til de 3, der fanger h.h.v. den første, den største og de fleste fisk.

De mest oplagte fiskemetoder vil nok være spinfiskeri med spinner, blink eller wobler eller med flod og krog med regnorm eller rejer.

.Se meget mere om Moesholm, området, faciliteterne, søerne, fangstmuligheder o.s.v. på

www.Moesholm.dk

 


EFTERÅRS-/VINTER-RIFFELJAGT

Også i år vil der være mulighed for at deltage i en efterårs-/vinter-riffelpulje på foreningsreviret, Colindseje, med mulighed for kronvildt, dåvildt, råvildt, ræv, mårhund og gæs. Derfor inviteres hermed til

PLANLÆGNINGSMØDE HERFOR
Mandag den 24. august kl. 19.00
i jagthytten på foreningsreviret ”Colindseje”

Som tidligere vil det også i år være sådan, at alt nedlagt vildt tilfalder skytten. Hundyr og kalve af kronvildt og dåvildt (og evt. sikavildt) samt rå og lam er gratis. For hjorte større end spidshjorte skal betales en ”trofæafgift” på 1.000,- kr.. Øvrige vilkår vil blive oplyst og drøftet på planlægningsmødet, hvor der også foretages holdinddeling. Ligesom i bukkepuljen vil vi tilrettelægge det sådan, at alle hold starter med 2-dages intervaller, indtil alle har haft chancen. Derefter gås der over til hele uger. - Deltagelse i riffelpuljen vil igen i år koste 500,- kr.

 


Træning i skydning til bevægeligt mål
BESØG PÅ HJORTE- & VILDSVINEBANEN I GRENAA
Tirsdag den 15. september, kl. 18.00

Der er mulighed for træne sine skydefærdigheder til løbende hjort på 100 m. og løbende vildsvin på 50 m. – Desuden er der fire indskydningsbaner til fri rådighed. – Dette er ikke fordi vi anbefaler, at man skal gå ud og skyde til løbende vildt, - tværtimod ! – men hvis uheldet skulle være ude, er det godt at have øvet sig.

Deltagelse koster 100,- kr. pr. deltager. Tilmelding til Jørgen Brøgger, tlf./sms 40 35 22 11 – e-mail: jb@joergen-broegger.dk – Der kan ikke købes patroner på banen !

De, der ikke allerede har forevist gyldigt jagttegn og riffeltilladelse, skal forevise dette. Er ens riffel ikke indskudt, kan dette gøres på en af de fire indskydningsbaner.

 


INDIVIDUELT Å-FISKERI

Vort foreningsrevir på Colindseje grænser som bekendt op til Rosenholm Å, der er velegnet til stille, individuelt å-fiskeri. Dette kan foregå på den strækning, der udgøres af foreningsreviret som å-brink.

Af hensyn til bukkejagten må der først fiskes efter den 16. juli ! – Da vi altid skal vide hvem, der er individuelt på reviret hvornår, skal man senest dagen før, man agter sig derud, meddele dette til Jørgen Brøgger, - dette også for at sikre, at der ikke er flere ”til at gå i vejen for hinanden” på samme tidspunkt og at koordinere det med, om der evt. er nogen fra bukkepuljen, der er ude på mårhunderegulering. Det er tilladt at medtage ægtefælle/samlever og børn/børnebørn.
Og så håber vi bare på, at åen ikke lukker af grøde ligesom sidste år.


FORENINGS-FLUGTSKYDNINGSAFTEN
på banen i Gravlev
torsdag den 24. september, kl. 17.00

Vi gentager succes’en fra sidste år og arrangerer en intern flugtskydning som et aften-arrangement. Vi har således banen ”for os selv” fra kl. 17.00 til solnedgang, som er kl. 19.13.

Foreningen betaler banelejen, mens deltagerne selv betaler for duer og patroner. Sidstnævnte skal købes på banen !

Da vi gerne vil have overblik over hvor mange, der kommer, er det nødvendigt med tilmelding, der skal  foretages t il Jørgen Brøgger (30 35 22 11  /  jb@joergen-broegger.dk)  senest mandag den 14. september, – Vi håber på rigtigt godt fremmøde, - og siger på gensyn til en hyggelig og lærerig aften !

BENYT SOMMERSÆSONEN TIL AT
FORBEDRE DINE SKYDEFÆRDIGHEDER
VED BESØG PÅ FLUGTSKYDNINGSBANEN

Der er for os alle al mulig grund til at benytte sommersæsonen til at træne sine skydefærdigheder på flugtskydningsbanen. – Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at vore medlemmer er velkomne til at deltage i almindelige træningsskydninger hos vore naboforeninger, - således :

Tirstrup-Hyllested Jagtforening :
Der trænes på banen i Gravlev hver torsdag fra kl. 18.00. Banen er til alm. jagtskydning. Patroner kan købes på banen. Grillen tændes hver aften (salg af pølser). Ligeledes salg af øl/vand. – Bemærk, at ugedagen er flyttet fra mandag til torsdag.

Mols-Rønde Jagtforening :
Træner på banen i Agri, - hvor der skydes skeet-skydning. –
I april måned skydes om lørdagen med start kl. 10.00. – Derefter hver mandag aften med start kl. 18.30.

Også her kan købes patroner, øl & vand.

Feldballe Jagtforening :
Der trænes hver tirsdag, til og med den sidste tirsdag i august,
på banen ved Mårupvej (ved Lufthavnen), - med start kl. 18.00. - Også her kan købes patroner, øl og vand.

 


DEN ÅRLIGE SEKSKANT-SKYDNING

Er her ”i skrivende stund” endnu ikke fastlagt. Vi ved derfor hverken hvilken forening, der skal være arrangør i år eller hvilken bane, skydningen skal afvikles på.

Vi skal som bekendt deltage med 5 mand, hvoraf det er de 3 bedste resultater, der ”tæller”. - De, der gerne vil være med til at ændre den 4. plads, vi opnåede sidste år, til en ”medalje-placering”, bedes melde sig til Jørgen Brøgger (tlf./sms 40 35 22 11 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest den 1. august 2019.– Deltagerne betaler selv for duer/patroner og evt. forplejning, mens foreningen betaler holdgebyr.

Stemningsindtryk fra sidste års 6-kantskydning:

 


VILDTPLEJEFORANSTALTNINGER
Vil du give en hånd med ?

Der skal også i år foretages en del vildtplejeforanstaltninger på foreningsreviret, startende med etablering/tilsåning af fodermarker. – Hvis Du vil give en hånd med, så det hele ikke kun skal hvile på medlemmerne af jagtudvalget, er du meget velkommen ! Giv i såfald venligst Klaus Boll en melding herom: Tlf./sms: 40 20 47 30 – e-mail: klaus@boll-net.dk


ER DU KED AF
at bruge papir og printerpatron på at udskrive dette program

- så er der også råd for det. – Du kan blot enten:

  • Skrive datoerne for de arrangementer, du gerne vil deltage i, ned – gemme programmet på din pc, og så kalde det frem, når du lige vil checke, hvad det var, der nu skulle ske den pgl. dag.
  • Slette mailen på din pc, og så gå ind på foreningens hjemmeside, når du vil checke programmet
  • Deltage i ”Åben Jagthytte” den 28. marts, hvor der vil være udskrevne programmer, der kan tages med hjem.

Med jægerhilsen
- og på forhåbentligt gensyn til nogle gode arrangementer
Bestyrelsen