01. januar 2021:
Følgebrev til spørgeskemaundersøgelse vedr. Jægerforbundets 5 forestående jagtpolitiske indsatsområder:

Danmarks Jægerforbund.
Molsvej 34,                                                                
8410 Rønde.


Att. formand Claus Lind Christensen – med cc: til kommunikationschef Joan Brønnum Kvist.

Vedr.: DJ’s 5 forestående jagtpolitiske indsatsområder.

Kære Claus Lind Christensen og Joan Brønnum Kvist.

Tak for Jeres mail af 30. november 2020 og den deraf følgende mulighed for at tilkendegive, hvilke 5 jagtpolitiske indsatsområder, DJ, efter min/vores mening, bør arbejde med fremadrettet.

Som I skriver, skal det jo ikke kun være min personlige holdning, men afstemt efter, hvad ”mit bagland” også mener. Derfor har emnet været behandlet i vores bestyrelse og vort jagtudvalg, hvor hver enkelt er kommet med sine tilkendegivelser i forhold til det fremsendte spørgeskema.

Det skal ikke skjules, at det har været vanskeligt, da alle de 10 i spørgeskemaet oplistede emner kan være relevante og vigtige.

Efter oplistning af alle tilkendegivelser er vi kommet frem til de 5 indsatsområder, der fremgår af det vedhæfte, udfyldte skema.
Hertil knytter der sig dog to bemærkninger, som vi vil tillade os nævne. Derfor denne følgeskrivelse.

  • I realiteten var der ”dødt løb” mellem ”Løse katte” (der jo så ”vandt”) og ”Jagt på Statens arealer”.
    Vi nævner det, fordi vi også finder spørgsmålet om jagt på Statens arealer højaktuelt og vigtigt. Vi mener, at jagt på Statens arealer pr. definition bør tilbydes udlejet til lokale jagtforeninger. Et godt, lokalt eksempel er Flyvestation Tirstrups arealer, der p.t. ligger øde og ubenyttede hen.
  • Emnet ”mere vild natur” har også været fremført. Nu er ”vild natur” jo for det første ikke omfattet af de indsatsområder, vi skal vælge imellem, og desuden er ”vild natur” et vidt begreb, der ikke knytter sig til noget fagligt begreb,. – MEN ikke desto mindre er emnet særdeles relevant efter det seneste miljø- og klimaforlig, der er indgået på Christiansborg. – Der findes i den forbindelse 3 faglige begreber: ”Urørt skov”, ”traditionel skovdrift” og ”naturnær skovdrift”.
    I tilgift til det udførte spørgeskema vil vi derfor hermed opfordre DJ til at gå imod udlægning af arealer til urørt skov og i stedet argumentere for mere naturnær skovdrift.
    Vort argument er, at urørt skov rent faktisk er i direkte modstrid med DJ’s motto ”Mere jagt og natur”. For det første er jagt i urørt skov (i hvert fald p.t.) forbudt, og for det andet udleder urørt skov mere CO 2end alm. skovdrift. Desuden medfører urørt skov mindre biodiversitet end naturnær skovdrift i form manglende foryngelse m.v.. Hertil komme endvidere, at udlægninger til urørt skov har en samfundsøkonomisk skadelig indvirkning: Skovejerne mister indtægter ved den mistede skovdrift (mister deres erhverv) og i tilgift hertil også muligheden for en evt. ekstra-indtægt i form af jagtleje.I realiteten er udlægning af arealer til urørt skov at indføre jagtforbud ”ad bagdøren”.
    Ved udlægninger af arealer til naturnær skovdrift i stedet for til urørt skov, vil man opnå en meget større naturmæssig/biologisk gevinst (mindre CO2-udledning og større biodiversitet – mere og bedre flora- og faunaliv) samt en stor samfundsøkonomisk gevinst. Og hertil kommer så – ikke uvæsentligt for en jagtorganisation som  DJ – m uligheden for fortsat jagt som en aktiv del af naturforvaltningen i det pågældende område. – For evt. uddybning: Se evt. artikel af statsskovrider (P) Niels Juhl Bundgaard Jensen i ”Maskin-bladet” på dette link: https://www.maskinbladet.dk/politik-erhverv/artikel/70673-urort-skov-ny-mink-gate?fbclid=IwAR2ZVhXIsRp3195umToLcGpxQDCOnp1DOqgeEft2rfejIVKeqjIjpgvMvJQ

Med venlig hilsen
Elsegaarde Jagtforening
p.b.v.
Jørgen Brøgger
formand
www.elsegaarde-jagtforening.dk