FÆLLES FOR DE OVENNÆVNTE JAGTER

er, at der ved invitationsjagten traditionen tro skal betales ”det obligatoriske deltagergebyr” på 20,- kr. - hvilke beløb går til de velkendte formål.

Hvis du har gæster med på foreningsjagterne på ”Colindseje” gælder endvidere, at det er dit ansvar, at dine gæster er bekendt med ordningen om, at hvis nedlagt vildt ikke bliver solgt på auktionen på paraden, er skytten pligtig til at aftage det vildt, han har nedlagt, til de fastsatte mindstepriser, - som er: Råvildt, voksne dyr: 400,- kr., lam: 250,- kr., harer 50,- kr., fasaner og ænder: 30,- kr. Evt. nedlagte snepper, ræve, duer og bekkasiner tilfalder skytten.

Alternativt er der selvfølgelig også den mulighed, at den, der har inviteret en gæst med, beslutter sig for selv at stå for købet, hvis det skulle blive aktuelt.