Hjortevildtgruppe Djursland har udsendt nedenstående oversigft over aldersfordelingen af hjorte, nedlagt på Djursland :