13. juli 2014:
Skal der indføres frivillig fredning af dåvildt syd for Hovedvej A 15 ? - Læs mere
her.

Den 16. juni 2016 har vi sendt nedenstående  til foreningens medlemmer:

Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening:
På given foranledning videresender vi hermed nedenstående "JægerNyt" fra Danmarks Jægerforbund/formand Claus Lind Christensen, - vedr. den verserende hjortevildt-debat.
Vi finder det relevant på denne måde at videregive Jægerforbundets og formandens holdning i den verserende hjortevildt-debat, der åbenbart er ved at løbe helt af sporet på de sociale medier, - og med direkte usande påstande om Jægerforbundets holdning på forskellige medier som f.eks. "NetNatur". - Blot sådan "for fuldstændighedens skyld".
"Knæk og Bræk" til de af jer, der skal ud og se efter sommerbukken !
Bedste jægerhilsener
Elsegaarde Jagtforening

www.elsegaarde-jagtforening.dk


-------- Videresendt meddelelse --------

Subject: JægerNyt nr. 21, 2016
Date: Fri, 27 May 2016 10:50:15 +0200
From: Joan Brønnum Kvist, Danmarks Jægerforbund <jbk@jaegerne.dk>
Reply-To: jbk@jaegerne.dk <jbk@jaegerne.dk>
To: jb@joergen-broegger.dk <jb@joergen-broegger.dk>


 

alt text
alt text

Kære tillidsmand i Danmarks Jægerforbund

Hvilket Jægerforbund ønsker du fremover? Og hvordan vil du bidrage til det?

Spørgsmålene presser sig på hos mig, efter jeg har fulgt de seneste dages hjortevildtdebat på Facebook og på andre jagtmedier på nettet. Jeg er mildest talt målløs, da debatten i denne sag er løbet helt af sporet på de sociale medier. Ikke mindst fordi, der er enkelte af jer - Jægerforbundets egne tillidsfolk - der verbalt angriber navngivne medarbejdere. Det er ikke acceptabelt! Prøv at sætte jer i deres sted!

I Danmarks Jægerforbund har vi gode, fagligt velkvalificerede medarbejderne, der dagligt yder en stor indsats for jagten og jægerne i Danmark. Deres arbejdsgrundlag vil til enhver tid være det politiske grundlag, som er udstukket af den politiske ledelse, og derfor vil deres daglige arbejde også altid være styret af dette. Medarbejdernes mandat fra hovedbestyrelsen er, at de skal fremlægge fagligheden, som den er, hvorefter det til enhver tid er politikerne, der beslutter hvilken kurs, der vælges for forbundet.

Jeg kan derfor ikke sige det kraftigt nok: "Såfremt du er utilfredshed med den kurs, der føres i Danmarks Jægerforbund, så skal kritikken rettes mod den politiske ledelse - og ikke mod medarbejderne!".

Hvis du er i tvivl om din rolle som tillidsmand, så lad mig udtrykke min forventning:

  • Du søger indflydelse via de normale kommunikationsveje i vores forbund, ved at kontakte undertegnede eller et hovedbestyrelsesmedlem, hvis du er uenig med den kurs, hovedbestyrelsen har valg.
  • Du bakker 100 % op om Jægerforbundets medarbejdere og deres faglighed, og
  • Sidst med ikke mindst: Du hænger ikke Jægerforbundets medarbejdere ud på de sociale medier.

Er du i tvivl om noget – eller har du spørgsmål om et givent emnet – er telefonerne åbne.

Baggrund
Hjortevildtdebatten sætter landet over gang i følelserne hos mange jægere. Mange har en holdning og en mening - og stor respekt for det - men når disse holdninger og meninger kommer til udtryk på blandt andet Facebook, er det tit 'uden filter'. Tonen bliver hyppigt fjendsk, hadefuld og går langt over grænsen for, hvad man ville sige ansigt-til-ansigt til et andet menneske.

Samtidig er der jagtmedier, der har lavet en forretning på at skrive artikler om Jægerforbundet og vores holdninger til hjortevildtdebatten i særdeleshed, der balancerer på grænsen af presseetiske regler. Artikler fyldt af løgne og fortielser.

Jeg bliver jævnligt spurgt om, hvorfor vi ikke går aktivt ind og tager til genmæle, når Netnatur igen og igen skriver fejlfyldte artikler. Svaret er simpelt: Det nytter ikke noget. Efter mange forgæves forsøg på at få en konstruktiv dialog med manden bag Netnatur, har vi besluttet ikke at bidrage yderligere til den forretning, han forsøger at drive. Min opfordring er derfor, hvis du læser artikler på Netnatur: Vær kritisk overfor det, du læser.

Jeg vil I stedet opfordre jer alle til at følge med på DJ's egen hjemmeside: http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/hjortevildt/fremtidens-hjortevildtforvaltning/
Her har vi samlet alle nyhederne, og den historik, der er i sagen.

Hvad mener DJ om hjortevildt?
Hvis du fortsat er i tvivl, så er svaret her:

Siden den 3. december 2015 har vi sagt til Den nationale hjortevildtgruppe og dermed også til Vildtforvaltningsrådet, at vi ønsker mere tid til debat, og den tid er brugt til drøftelser på Jægerrådsmøder, kredsmøder og på repræsentantskabsmødet, hvor jeg udtrykte, hvor vi står lige nu. http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/fredeligt-repraesentantskabsmode/

Vi er i gang med de sidste dialogmøder, hvor der er to møder tilbage i Jylland. Du kan derfor stadig nå at deltage og gøre din indflydelse gældende: http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/dialogmoder-om-hjortevildt/

På bestyrelsesmødet den 10. juni vil hovedbestyrelsen tage den endelige drøftelse på baggrund af de sidste input, vi har fået, og her vil vi tage den endelige beslutning om hvilket mandat, jeg skal have med på vildtforvaltningsrådsmødet den 14. juni.

Når denne beslutning er taget, så vil der helt sikkert være jægere, som ikke er enig i beslutningen, men jeg mener, at alle efter den lange proces, der er kørt, har haft en mulighed for at bidrage konstruktivt til dialogen, og det er i sidste ende hovedbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning om, hvad Jægerforbundet mener er den bedste løsning.

Jeg vil derfor vende tilbage til mine indledende spørgsmål: Hvilket Jægerforbund ønsker du? Og hvordan vil du bidrage? Vil du bidrage til, at vi sikrer en god kronvildtforvaltning for vildtet og for jægernes skyld? Husk det stopper ikke her. Arbejdet fortsætter, for der er stadig meget at gøre og flere slag, vi skal vinde. Vi kan vælge at bruge tiden på at skændes internt - eller vi kan vælge sammen at bruge tiden på at søge gode fagligt understøttede løsninger.

God weekend.

Claus Lind Christensen
Formand