26. juli 2016.
Høringssvar til Syddjurs Jægerråd.
Vi har afgivet høringssvar til Syddjurs Jægerråd vedr. hjortevildt-forvaltningen i Kreds 3. - Læs høringssvaret
her.