29. august 2015

Danmarks Jægerforbund.
Molsvej 34,
8410 Rønde.

Att. Thomas Sejersen.


Høringssvar vedr. den fremtidige hjortevildtforvaltning.

Elsegaarde Jagtforening afgiver herved høringssvar vedr. de fremsendte oplæg om den fremtidige hjortevildtforvaltning i Danmark.

Indledningsvis er vi naturligvis tilhængere af målsætningen om afskydning af flere hinder og kalve og mindre fokus på hjortene. – Men vi er modstandere af lovgivning på området. Vi mener helt klart, at det både må og skal kunne lade sig gøre ad frivillighedens vej. Gerne ved anbefalinger og anvisning af mulige ”tiltag” fra Danmarks Jægerforbund og hjortevildtgrupperne, - udmøntende sig i interne ”regler”/aftaler indenfor jagtforeninger, konsortier o.s.v..

Hvis man vil fremme nedlæggelsen af hinder og kalve mener vi, at der skal indføres en generel reguleringstilladelse på hinder og kalve 1½ time før solopgang og 1½ time efter solnedgang. Det er dér, muligheden for at nedlægge dem er tilstede. – Og det er også dér, de store markskader for landmændene finder sted, så en reguleringstilladelse på dette tidspunkt vil kunne have en dobbelt-virkning, da hjortevildtet så vil blive skræmt ind i skoven igen, hvis der afgives regulerings-skud.

Vi mener, at spidshjortefredningen på Djursland skal ophæves. Den er efter vor opfattelse i direkte modstrid med ønsket om at få nedlagt flere hinder og kalve.
Under trykjagter i januar måned er der erfaringsmæssigt ingen, der tør afgive skud til hinder, - på grund af risikoen for, at man er blevet kriminel i løbet af de 10 minutter, det tager at gå fra sin post og hen til den nedlagte ”hind”, - der pludselig har fået to små stænger på panden. 

De fremførte betragtninger gælder naturligvis ikke kun kronvildt, men også dåvildt og sikavildt.

Dette var nogle få betragtninger fra Elsegaarde Jagtforening (og ”det virkelige liv”). Vi deltager meget gerne i videre drøftelser og uddybning af vore synspunkter, hvis det ønskes.

Med venlig hilsen
Elsegaarde Jagtforening
p.b.v.
Jørgen Brøgger
formand

www.elsegaarde-jagtforening.dk