INDIVIDUELT GÅSETRÆK PÅ COLINDSEJE, SYD
i august måned

Der er under vinter-riffeljagten 2022-23 observeret gæs på Colindseje Syd, hvor flere er set slå ned både på markerne og på ”engen” ved siden af mosen. Derfor er det besluttet, at medlemmerne kan gå på individuelt gåsetræk på engarealet mellem ”Oles remise”/stige 9 og Rosenholm Å. Ligesom for andetræks-muligheden i Slusesåten må der også her nedlægges krager, skader, ræv og mårhund. Ligeledes gælder, at medlemmer, der gerne vil benytte sig af dette tilbud, skal melde til Jørgen Brøgger senest kl. 18.00 aftenen før man vil derud, ligesom der naturligvis også her skal medbringes apporterende hund.

Sidste dag, der må drives gåsetræk er søndag den 27. august. Derefter skal der være ro på reviret inden riffeljagten starter 1. september.